Text.Grataroli.1553-01.A2r

From Theatrum Paracelsicum
Dedicatory Preface to Edward VI, King of England and Ireland
Basel, 1 January 1553

Back to Authors | Back to Texts by Guglielmo Grataroli

Source: Guglielmo Grataroli, De memoria reparanda, augenda, servandaque, Zurich: Andreas Gessner and Rudolf Wyssenbach, 1553, sig. A2r–A3v = fol. 2r–3v [BP.Grataroli.1553-01]


Summary: Grataroli expresses his desire to gain the King's recognition through his scholarly work. Grataroli has prepared two books, one on the art of memory and the other on physiognomy, which he believes will be of public benefit. He follows the Platonic principle of seeking approval from the wise before publishing new works, emphasizing the importance of scrutiny and examination by the learned. The first book aims to provide concise and select remedies for improving memory, a faculty Grataroli considers the common treasury of all senses, essential for preserving experiences and knowledge. The second book on physiognomy is based on the premise that God's wisdom is reflected in the diversity of human forms, and understanding this can be useful and good. Grataroli argues that physiognomy, a practice dating back to ancient times and validated by long observations and experiences, can reveal a person's nature from their physical appearance. He asserts that his work does not introduce new sciences but clarifies and makes accessible the discoveries of illustrious men, relying on experience as the primary authority. Grataroli uses clear and commonly used language to ensure understanding, presenting his work as a symbol of his respect for King Edward VI, whom he praises as an exemplary prince not in need of human commendation but already commended by God's eternal word. (generated by ChatGPT)Text

[f. 2r] Serenissimo et optimo Principi Edvardo eivs nominis sexto, Angliæ & Hiberniæ Regi, Christianæ fidei defensori, perpetuam felicitatem à domino Deo præcatur Gulielmus Gratarolus Medicus Bergomas.

Desideranti mihi honesto aliquo, præsertim literario, modo, tuæ Maiestatis splendori aliquando innotescere, nec aliud tali Rege dignum hactenus occurreret, laboraui vt libellos duos absoluerem, quos pridem nullis parcens lucernulis, publicæ vtilitati elaboreueram: eosq́ue celeberrimo ac faustißimo T[uae] M[aiestatis] nomine insignirem. Anteaquam verò eos in lucem protruderem, illud Platonis in suis legibus præceptum magna ex parte seruaui, quo cauit ne cui nouum in populo carmen liceret ædere, quod non à sapientioribus in ciuitate antea probatum fuisset. Nam cum mortales nos multa lateant ac prætereant, ac iuxta popularem Parœmiam plus cernant oculi quàm oculus, eos haud imprudenter facere constat, qui suas elucubrationes atque muenta eruditioribus obtrudunt, & ante prælum excutienda subijciunt. Eorum libellorum alter est de Memoria recuperanda, augenda, conseruandaque: Alter de Physiognomia. Cæterum cum sapientis proprium sit rationem & causam [f. 2v] sui operis reddere, dicam breuißime, quid me potißimum ad hæc mouerit. In tanta librorum ac Discentium copia, videbar mihi, ita mouente Deo, rem studiosis non mutilem me facturum, si de Memoria (etsi argumenti talis plura bona alias extent opuscula) succincte præcepta & selectißima remedia indicarem: quam si quis iustis præconijs ornare velit, multas opplebit chartas, actumq́ue aget. Quis[c1] enim est qui nesciat Memoriam, vniuersorum sensuum communem forè arcam? si quidem quicquid vel oculas conspicimus, vel auribus haurimus, aut denique ipsa mente concipimus, vsui ac meditationi seruat: de qua Seneca in præfatione libri declamationum, Memoria, inquit, est res ex omnibus partibus animi maxime delicata & fragilis: in quam primum senectus incurrit, &c. De Physiognomia itidem non est quòd multa præfari velim: nam si concesserimus (vt concedere par est) sapientißimum Deum non ab re corporum atque hominum varietatem fecisse, dubió procul fatebimur hanc dijudicandi facultatem probè tractatam, & vtilem admodum & bonam esse. Cum enim sine vllius rei adminiculo solus Deus in corde videat, homo tantum in facie & ab extrinsecis intrinseca cognoscit. Quis cordatus princeps seruum n familiam accersat, nisi ante solerti examine ex facie mentis nota, ex oculis animæ fenestris, & ex omni denique corporis situ & specie naturam illius rimetur atque exploret, num frugi, & rei familiari vsui futurus sit? Proditum est memoriæ, Py- [f. 3r] thagoram à principio statim adolescentes priusquam in disciplinam suam admitterentur φυσιογνωμονεῖν consueuisse, hoc est, indolem ex oris, vultus, totiusque corporis serie atque habitu scrutatum, num ad philosophandum apti essent: quòd reluctante genio haud feliciter aliquid cedat. Quamuis autem illud interdum præter communem philosophorum fidem & sententiam longè secus euenire cernas, vt è corpore deformi insignes prodeant virtutes, hoc tamen eatenus fieri existimandum est, quatenus animus diuini numinis afflatu, philosophiæque adminiculis adiutus, externas omnes virtutique contrarias exuit affectiones, & rebus honestis inuigilat: vt Socratis, inter cæteros, exemplo, notum est. Illorumque opiniones explodendæ sunt, qui cæco quodam iudicio vanam Physiognomiæ artem censent, quæ iam à priscis illis statim temporibus in hanc nostram vsque ætatem longißimis obseruationibus, multo rerum vsu, varijsq́ue euentibus comprobata, ex certis & peculiaribus corporis humani indicijs naturam inuestigandam tradidit. Et quamuis non pari modo mortales suos affectus et detegant & aperiant, nemo tamen ad harum alteram partium tam caute inclinat animum, quin tempore procedente deprehendi queat, siue is secunda eleuetur sorte, siue ægestate præmatur: id enim quod casu sit, siue virtutis, siue vitij speciem gerat, ordinem minime statuit: sed qua in parte mens affixa maneat speculandum est, indeque actiones nominanda sunt. Non nouas artes [f. 3v] scientiasue propterea me allaturum hic nunc polliceor, verum earum quæ à clarißimis viris inuentæ sunt, partem aliquam dilucidare ac facilem reddere augereque contendimus. Neque illud à me expextetur his in opusculis, quo varios adducam sæpius autores, vt plerique librorum congestores, ad nauseam vsque solent: cum nullam ferè aliam autoritatem expostulem, præter quam experientia ipsa exhibebit. Quòd ad stylum spectat, vsus sum (id postulante operis materia) non latinißimis verbis & abstrusis, sed perspicuitate qua potui, id est, vocabulis vulgo vsitatis, seruata illorum significatione. Nunc verè Christiane Rex luculentius meæ erga T[uae] M[aiestatis] obseruantiæ symbolum dare non potui: neque ego, vt moris est, partem aliquam tuarum laudum attingam, quòd nec idoneus sim tanto muneri, nec hactenus defuerint aut defuturi sint pij ac doctißimi viri, qui hoc munus obeant: Quamuis, vt pote qui bonorum principum exemplar cum iam esse inceperis, humanis laudibus non egeas, satis ex verbo æterno dei commendatus. Felices regiones quæ talem habent principem, ac longè felicior Anglia, cum ad eam ætatem deueneris, in qua solus regni habenas tractabis: tunc siquidem duo illa in omni hominum cætu necessaria magis atque magis decantabuntur, iustitia scilicet & syncera religio. Christus Deus optimus maximus M[aiestatis] T[uae] quam diuitißime incolumem ac florentem suis donis augeat ac seruet. Basileæ Kalen[dis] Ianuarij. M. D. LIII.

Apparatus

Corrections

  1. quis] corrected from: Quis

Modern English Raw Translation

Generated by ChatGPT on 23 March 2024. Attention: This translation is a machine translation by artificial intelligence. The translation has not been checked and should not be cited without additional human verification.
To the most serene and excellent Prince Edward, the sixth of his name, King of England and Ireland, defender of the Christian faith, Guglielmo Grataroli, a physician from Bergamo, prays for everlasting happiness from the Lord God. Desiring in some honorable way, especially in a scholarly manner, to become known to Your Majesty's splendor, and having found nothing else worthy of such a King until now, I have labored to complete two small books, which I had previously developed for the public good, sparing no effort. I have chosen to honor them with the most celebrated and auspicious name of Your Majesty. However, before I brought them to light, I largely followed the advice of Plato in his laws, which warns against allowing anyone to introduce a new song to the people without it first being approved by the wiser members of the state. Since many things escape our notice and understanding, and, according to the popular saying, "more eyes see more than one," it is wise for those who present their studies and inventions to the learned for review and examination before publishing. One of the books is about recovering, increasing, and preserving memory; the other is on Physiognomy. Moreover, as it is characteristic of a wise person to explain the reason and cause of their work, I will briefly state what primarily motivated me to undertake these topics. In such an abundance of books and learners, I thought, with God's guidance, that I would be doing scholars a service by succinctly providing instructions and the most select remedies on memory (although there are many good works on this subject), which could fill many pages with just praise. Who does not know that Memory is the common treasury of all our senses? Everything we see with our eyes, hear with our ears, or conceive in our minds for use and contemplation is stored in it. Seneca, in the preface to his book of declamations, said, "Memory is the most delicate and fragile part of the soul, the first to be impaired by old age," etc. Regarding Physiognomy, I do not wish to say much: if we admit (as we should) that the wisest God created diversity in bodies and humans for a reason, we must acknowledge that this faculty of judgment, when well exercised, is very useful and good. Since God alone can see into the heart without any aid, humans can only know the inner workings through the face and external appearances. What prudent prince would welcome a servant into his household without first carefully examining his face for signs of his mind, his eyes as windows to his soul, and his overall body posture and appearance to determine whether he will be useful and beneficial? It is recorded that Pythagoras initially used to practice physiognomy on young men before admitting them to his school, examining their nature from the arrangement of their face, expression, and overall body to see if they were suited for philosophy, as success is unlikely against a resistant nature. Although sometimes, contrary to the common belief and opinion of philosophers, great virtues emerge from a deformed body, this should be considered to the extent that the soul, aided by divine inspiration and philosophical support, sheds all external and virtue-opposing affections and dedicates itself to honorable pursuits, as is known from the example of Socrates, among others. Those who dismiss the art of Physiognomy as vain with blind judgment are to be criticized, for it has been validated through extensive observations, practical experiences, and various outcomes from ancient times to our own, teaching us to investigate nature based on specific and peculiar indicators of the human body. Although people do not reveal their emotions in the same way, no one can so carefully hide their inclinations that they cannot be discovered over time, whether they rise to fortune or fall into poverty: for what happens by chance, whether it appears virtuous or viceful, does not establish order; rather, it is where the mind remains fixed that should be observed, and from there actions should be named. I do not promise to bring new arts or sciences here, but rather to clarify and make accessible a part of what has been discovered by the most illustrious men, and to strive to enhance it. Nor should it be expected in these works that I will frequently cite various authors, as many compilers of books tend to do to the point of nausea: I require no authority other than what experience itself will provide. As for the style, I have used (as the subject matter demands) not the most Latinized words and obscure terms, but clarity as much as possible, that is, with commonly used words, preserving their meaning. Now, truly, Christian King, I could not offer a more shining symbol of my respect for Your Majesty: nor will I, as is customary, touch upon any part of your praises, because I am not suited for such a task, nor have there been or will there be a lack of pious and learned men to undertake it: Although, as you have already begun to be an example of good princes, you do not need human praises, being sufficiently commended by the eternal word of God. Happy are the lands that have such a prince, and far happier is England, when you reach the age at which you alone will manage the reins of the kingdom: then, indeed, the two things most necessary in any human society, justice and sincere religion, will be increasingly proclaimed. May Christ, the best and greatest God, keep Your Majesty safe and flourishing with His gifts for as long as possible. Basel, the first of January, 1553.

Modern German Raw Translation

Generated by ChatGPT on 23 March 2024. Attention: This translation is a machine translation by artificial intelligence. The translation has not been checked and should not be cited without additional human verification.
Dem höchst erhabenen und exzellenten Prinzen Eduard, dem Sechsten seines Namens, König von England und Irland, Verteidiger des christlichen Glaubens, wünscht Guglielmo Grataroli, Arzt aus Bergamo, ewiges Glück von Gott dem Herrn.

In dem Wunsch, auf eine ehrenhafte Weise, insbesondere auf akademische Art, irgendwann bekannt zu werden bei der Majestät Ihres Glanzes, und da bisher nichts Anderes eines solchen Königs würdig erschien, habe ich mich bemüht, zwei kleine Bücher zu vollenden, die ich zuvor für das öffentliche Wohl entwickelt hatte, ohne Mühen zu scheuen. Ich entschied mich, sie mit dem hochberühmten und glückverheißenden Namen Ihrer Majestät zu ehren. Bevor ich sie jedoch veröffentlichte, folgte ich größtenteils dem Rat Platons in seinen Gesetzen, der davor warnt, jemandem zu erlauben, ein neues Lied dem Volk vorzustellen, ohne dass es zuvor von den Weiseren im Staat genehmigt worden war. Da uns viele Dinge entgehen und wir vieles übersehen, und gemäß dem populären Sprichwort "mehr Augen sehen mehr als eines", ist es klug, diejenigen, die ihre Studien und Erfindungen den Gelehrten zur Überprüfung und Begutachtung vor der Veröffentlichung präsentieren. Eines der Bücher handelt von der Wiedererlangung, Steigerung und Bewahrung des Gedächtnisses; das andere von der Physiognomie. Darüber hinaus, da es einem Weisen zusteht, den Grund und die Ursache seines Werkes darzulegen, werde ich kurz erläutern, was mich vor allem zu diesen Themen bewogen hat. Angesichts der großen Menge an Büchern und Lernenden dachte ich, mit Gottes Führung, dass ich den Gelehrten einen Dienst erweisen würde, indem ich knapp Anweisungen und die ausgewähltesten Heilmittel zum Thema Gedächtnis bereitstelle (obwohl es viele gute Werke zu diesem Thema gibt), welche viele Seiten mit Lob füllen könnten. Wer weiß nicht, dass das Gedächtnis der gemeinsame Schatz aller unserer Sinne ist? Alles, was wir mit unseren Augen sehen, mit unseren Ohren hören oder in unserem Geist fassen, wird darin für Nutzung und Betrachtung gespeichert. Seneca sagte in der Einleitung zu seinem Buch der Deklamationen: "Das Gedächtnis ist der zarteste und zerbrechlichste Teil der Seele, der zuerst vom Alter beeinträchtigt wird", usw. Bezüglich der Physiognomie möchte ich nicht viel sagen: Wenn wir zugeben (wie wir sollten), dass der weiseste Gott die Vielfalt der Körper und Menschen aus einem Grund geschaffen hat, müssen wir anerkennen, dass diese Urteilsfähigkeit, wenn sie gut ausgeübt wird, sehr nützlich und gut ist. Da nur Gott ohne jegliche Hilfe ins Herz sehen kann, erkennt der Mensch das Innere nur durch das Gesicht und äußere Erscheinungen. Welcher umsichtige Fürst würde einen Diener in sein Haus aufnehmen, ohne zuvor sorgfältig sein Gesicht auf Zeichen seines Geistes, seine Augen als Fenster zur Seele und seine gesamte Körperhaltung und Erscheinung zu prüfen, um zu bestimmen, ob er nützlich und vorteilhaft sein wird? Es ist überliefert, dass Pythagoras anfänglich die Physiognomie bei jungen Männern praktizierte, bevor er sie in seine Schule aufnahm, indem er ihre Natur aus der Anordnung ihres Gesichts, des Ausdrucks und des gesamten Körpers untersuchte, um zu sehen, ob sie für die Philosophie geeignet waren, da Erfolg gegen eine widerstrebende Natur unwahrscheinlich ist. Obwohl manchmal, entgegen der gemeinsamen Überzeugung und Meinung der Philosophen, große Tugenden aus einem deformierten Körper hervorgehen, sollte dies insofern berücksichtigt werden, als die Seele, unterstützt durch göttliche Inspiration und philosophische Hilfsmittel, alle äußeren und der Tugend entgegenstehenden Affekte ablegt und sich ehrenhaften Bestrebungen widmet, wie am Beispiel von Sokrates, unter anderen, bekannt ist. Jene Meinungen, die die Kunst der Physiognomie mit blindem Urteil als eitel betrachten, sind zu kritisieren, denn sie wurde durch umfangreiche Beobachtungen, praktische Erfahrungen und verschiedene Ergebnisse von der Antike bis zu unserer Zeit validiert, indem sie lehrt, die Natur auf der Grundlage spezifischer und besonderer Anzeichen des menschlichen Körpers zu untersuchen. Obwohl Menschen ihre Emotionen nicht auf die gleiche Weise offenbaren, kann niemand seine Neigungen so vorsichtig verbergen, dass sie nicht mit der Zeit entdeckt werden können, ob sie nun zu Reichtum aufsteigen oder in Armut fallen: Denn was zufällig geschieht, ob es den Anschein von Tugend oder Laster hat, etabliert keine Ordnung; vielmehr sollte beobachtet werden, wo der Geist verhaftet bleibt, und von dort sollten die Handlungen benannt werden. Ich verspreche hier nicht, neue Künste oder Wissenschaften zu bringen, sondern vielmehr einen Teil dessen zu klären und zugänglich zu machen, was von den berühmtesten Männern entdeckt wurde, und zu versuchen, es zu erweitern. Es sollte auch nicht erwartet werden, dass ich in diesen Werken häufig verschiedene Autoren zitiere, wie es viele Buchsammler bis zum Überdruss zu tun pflegen: Ich benötige keine andere Autorität als die, welche die Erfahrung selbst bieten wird. Was den Stil betrifft, habe ich (wie es der Gegenstand erfordert) nicht die latinisiertesten Wörter und abstrusen Begriffe verwendet, sondern so klar wie möglich, das heißt, mit allgemein gebräuchlichen Wörtern, unter Beibehaltung ihrer Bedeutung.

Nun konnte ich, wahrhaftig, christlicher König, kein leuchtenderes Symbol meiner Achtung für Eure Majestät bieten: noch werde ich, wie es üblich ist, irgendeinen Teil Eurer Lobpreisungen berühren, weil ich nicht für eine solche Aufgabe geeignet bin, noch hat es bisher an frommen und gelehrten Männern gefehlt oder wird es ihnen an fehlen, die diese Aufgabe übernehmen: Obwohl, da Ihr bereits begonnen habt, ein Beispiel für gute Fürsten zu sein, Ihr menschliches Lob nicht benötigt, ausreichend durch das ewige Wort Gottes empfohlen. Glücklich sind die Länder, die einen solchen Fürsten haben, und weit glücklicher ist England, wenn Ihr das Alter erreicht, in dem Ihr allein die Zügel des Königreichs führen werdet: dann werden in der Tat die zwei Dinge, die in jeder menschlichen Gesellschaft am notwendigsten sind, Gerechtigkeit und aufrichtige Religion, immer mehr verkündet werden. Christus, der beste und größte Gott, möge Eure Majestät so lange wie möglich unversehrt und blühend mit Seinen Gaben bewahren und schützen. Basel, am ersten Januar 1553.

Modern French Raw Translation

Generated by ChatGPT on 23 March 2024. Attention: This translation is a machine translation by artificial intelligence. The translation has not been checked and should not be cited without additional human verification.
Au très serein et excellent Prince Édouard, le sixième de son nom, Roi d'Angleterre et d'Irlande, défenseur de la foi chrétienne, Guglielmo Grataroli, médecin de Bergame, souhaite un bonheur éternel de la part du Seigneur Dieu. Désirant de manière honorable, surtout de manière académique, me faire connaître à la splendeur de Votre Majesté, et n'ayant jusqu'à présent trouvé rien d'autre digne d'un tel Roi, je me suis efforcé de compléter deux petits livres, que j'avais auparavant élaborés pour le bien public, sans ménager aucun effort. J'ai choisi de les honorer avec le nom le plus célèbre et le plus propice de Votre Majesté. Cependant, avant de les publier, j'ai largement suivi le conseil de Platon dans ses lois, qui interdit à quiconque de présenter une nouvelle chanson au peuple sans qu'elle ait d'abord été approuvée par les membres les plus sages de l'État. Comme beaucoup de choses nous échappent et nous dépassent, et, selon le proverbe populaire, "plusieurs yeux voient plus qu'un seul", il est judicieux pour ceux qui présentent leurs études et inventions aux érudits de les soumettre à l'examen avant la publication. L'un des livres concerne la récupération, l'augmentation et la préservation de la mémoire ; l'autre sur la physiognomonie. De plus, comme il est propre à un sage d'expliquer la raison et la cause de son travail, je vais brièvement indiquer ce qui m'a principalement motivé à entreprendre ces sujets. Dans une telle abondance de livres et d'apprenants, j'ai pensé, avec l'aide de Dieu, que je rendrais un service aux érudits en fournissant succinctement des instructions et les remèdes les plus choisis sur la mémoire (bien qu'il existe de nombreux bons travaux sur ce sujet), qui pourraient remplir de nombreuses pages de louanges. Qui ne sait pas que la mémoire est le trésor commun de tous nos sens ? Tout ce que nous voyons avec nos yeux, entendons avec nos oreilles, ou concevons dans notre esprit pour l'utilisation et la méditation est stocké en elle. Sénèque, dans la préface de son livre de déclamations, a dit : "La mémoire est la partie la plus délicate et la plus fragile de l'âme, la première à être atteinte par la vieillesse", etc. Concernant la physiognomonie, je ne souhaite pas dire beaucoup : si nous admettons (comme nous le devrions) que le Dieu le plus sage a créé la diversité des corps et des humains pour une raison, nous devons reconnaître que cette faculté de jugement, bien exercée, est très utile et bonne. Puisque seul Dieu peut voir dans le cœur sans aucune aide, l'homme ne connaît l'intérieur que par le visage et les apparences extérieures. Quel prince prudent accueillerait un serviteur dans sa maison sans d'abord examiner soigneusement son visage pour des signes de son esprit, ses yeux comme fenêtres de l'âme, et sa posture corporelle et son apparence générale pour déterminer s'il sera utile et bénéfique ? Il est rapporté que Pythagore pratiquait initialement la physiognomonie sur les jeunes hommes avant de les admettre dans son école, examinant leur nature à partir de l'arrangement de leur visage, de l'expression et de l'ensemble du corps pour voir s'ils étaient adaptés à la philosophie, car le succès est peu probable contre une nature réticente. Bien que parfois, contrairement à la croyance et à l'opinion communes des philosophes, de grandes vertus émergent d'un corps déformé, cela devrait être considéré dans la mesure où l'âme, aidée par l'inspiration divine et le soutien philosophique, se débarrasse de toutes les affections externes et opposées à la vertu et se consacre à des pursuits honorables, comme on le sait de l'exemple de Socrate, entre autres. Ceux qui rejettent l'art de la physiognomonie comme vain avec un jugement aveugle sont à critiquer, car elle a été validée par des observations étendues, des expériences pratiques et divers résultats depuis l'antiquité jusqu'à notre époque, nous enseignant à enquêter sur la nature sur la base d'indicateurs spécifiques et particuliers du corps humain. Bien que les gens ne révèlent pas leurs émotions de la même manière, personne ne peut cacher ses inclinations si soigneusement qu'elles ne puissent être découvertes avec le temps, qu'ils s'élèvent à la fortune ou tombent dans la pauvreté : car ce qui arrive par hasard, qu'il apparaisse vertueux ou vicieux, n'établit pas l'ordre ; plutôt, il faut observer où l'esprit reste fixé, et de là nommer les actions. Je ne promets pas ici d'apporter de nouveaux arts ou sciences, mais plutôt de clarifier et de rendre accessible une partie de ce qui a été découvert par les hommes les plus illustres, et de m'efforcer de l'étendre. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce que je cite fréquemment divers auteurs dans ces œuvres, comme le font souvent les compilateurs de livres jusqu'à l'écœurement : je ne requiers aucune autre autorité que celle que l'expérience elle-même fournira. En ce qui concerne le style, j'ai utilisé (comme le sujet l'exige) non pas les mots les plus latinisés et les termes obscurs, mais la clarté autant que possible, c'est-à-dire, avec des mots couramment utilisés, en préservant leur signification. Maintenant, véritablement, Roi chrétien, je ne pouvais offrir un symbole plus éclatant de mon respect pour Votre Majesté : ni moi, comme il est coutume, toucherai à une partie de vos louanges, car je ne suis pas apte à une telle tâche, ni il n'a manqué jusqu'à présent ni ne manquera d'hommes pieux et savants pour l'entreprendre : Bien que, puisque vous avez déjà commencé à être un exemple de bons princes, vous n'avez pas besoin de louanges humaines, étant suffisamment recommandé par la parole éternelle de Dieu. Heureuses sont les terres qui ont un tel prince, et bien plus heureuse est l'Angleterre, lorsque vous atteindrez l'âge où vous seul tiendrez les rênes du royaume : alors, en effet, les deux choses les plus nécessaires dans toute société humaine, la justice et la religion sincère, seront de plus en plus proclamées. Que le Christ, le meilleur et le plus grand Dieu, garde Votre Majesté en sécurité et florissante avec Ses dons aussi longtemps que possible. À Bâle, le premier janvier 1553.