Bibliographia Paracelsica/BP385

From Theatrum Paracelsicum

BP385.jpg

BP385
Johann Rudolph Glauber: Theütschlandes Wohlfahrt/ Dritter Theil. Amsterdam: Johannes Janssonius, 1659.
Sudhoff, Bibliographia Paracelsica, 597-598, n° 385 (Google Books). — VD17 39:120613C. — STCN: (a) 09339084X; (b) 09339084X. —
.
Main Language: German. —
Digital copies (Google Books)
Google Books (YLdEUp_4C1oC)
Google Books (TKdnAAAAcAAJ)
Google Books (VoRoAAAAcAAJ)