Bibliographia Paracelsica/BP1619-06

From Theatrum Paracelsicum
Revision as of 20:36, 19 September 2023 by Jp1428790 (talk | contribs)

BP1619-06.jpg

BP1619-06
Paracelsus: Offenbarung Göttlicher Mayestat. Hanau: Johann Wolfgang Desch, 1619.
Not in Sudhoff, Bibliographia Paracelsica. — VD17 3:605845Z. — USTC 2044056. —
.
Main Language: German. —
Digital copies (Google Books)
Google Books (szRBAAAAcAAJ)
Google Books (iAIrAAAAYAAJ)