Morhof 1708 Polyhistor

From Theatrum Paracelsicum
Daniel Georg Morhof,
Polyhistor
1708


Text (Tomus I)

[p. 100]


[Tomus I, Liber I, Cap. X. De libris mysticis et secretis.]

26  Inter illos numerari prae aliis debet Vir summi ingenii & maximorum meritorum, Theophrastus Paracelsus, qui & magnam rei medicae & Physicae facem praetulit. Nam uti plerumque secretioris naturae & Theologiae conjunctae rationes istis scriptoribus fuere; ita datâ occasione in Theologicas dissertationes dilabitur. Fuere verò post mortem pleraque ejus ab aliis edita, quae, si ipse vivus edidisset, fortasse alio habitu se exhibuissent. Quare nec omnia illa, quae è schedis ejus publicarunt alii, à morosis Censoribus ad vivum resecanda sunt. Plures etiam ab illo in Theologicis libri sunt postumi, quam in medicis & Physicis editi sunt. Nam in Bibliotheca Isaaci Vossii penè in omnes Novi Foederis libros commentarios prolixos ab eo scriptos inveni.

[p. 108]


[Tomus I, Liber I, Cap. XI. De libris physicis secretioribus praecipue chemicis.]

15  Multa, & quidem longè plura quam edita sunt, à Paracelso scripta sunt, quae hinc illinc à curiosioribus asservantur. Meminit in Exercitationibus suis nuper editis Clariss. Wagenseilius Manuscripti alicujus Paracelsici, quod illi in Bibliothecâ Scorialensi monstravit Bibliothecarius, unde ille arcanum illud Steganographicum è sanguine humano parandum descripsit: cujus ope amici toto orbe sejuncti omnia animi sensa plenè planèque invicem communicare possunt. Sed ille liber cum caeteris fortè in cineres nupero incendio redactus est.

Text (Tomus II/III)

[p. 110]


[Tomus II, Liber I, Cap. XV. De novatoribus in philosophia.]

CAP. XV.
DE NOVATORIBUS IN PHILOSOPHIA.

§. 1. Plerique illorum Aristotelica se opposuere Tyrannidi, & in Physicis praecipue fuere occupati, diverso licet scopo atque genio. 2. Celebriores aliis sunt BERNH. TELESIUS, &, qui hujus nonnulla sua fecit, FRANC. PATRICIUS. Illius Scripta & Dogmata Physica recensentur: Hujus autem Ineptia exploduntur. 3. HIER. CARDANUS, de cujus πολυγραφία, Ingenio ab stultitiae cum Sapientia mixturam vario, Certamine cum Jul. Caes. Scaligero, Scriptis Physicis, Opinionibusque illorum Paradoxis, Physiognomia ei supposita, Genio Familiari, Arcanis Prudentiae Civilis, Avaritia, & Atheismo ei imputato, disseritur. 4. CARPENTARIUS Anglus, Philosophiae Liberae Scriptor. 5. RENATVS CARTESIVS, cujus Vitae Sectaeque Historiam, sed haud plene satis, Johan. Tepelius & Joh. Christoph. Sturmius sunt persecuti. 6. Epicorum in nonnullis sequitur, Atheisme tamen immerito accusatur, licet Ben. Spinosa, aliique Athei, Dogmatis ejus sint abusi. Lites ei a Gisb. Voetio, aliisque Theologis motae. Sam. Maresii Scriptum de Abusu Philosophiae ejus. 7. Fundamentum Philosophiae ejus, cujus Vitia, illorumque Causae, e Joh. Bapt. Hamelio & Henr. Moro, notantur. 8. Scripta quaedam Cartesii potiora commendantur, Doptrica sc., Lib. de Passionibus Animae, Epistolae, Tr. de Homine, Mechanica, & Chorea in Natalem Christinae Augustae Poetica. 9. Epitomatores Philosophiae Cartesii, Henr. Regius, Tattinghosius, Franc. Bayle, Ant. le Grand (de cujus Scriptis plura asseruntur) ac Jac. Rehault. 10. Commentatores in eum Joh. da Raey, Dan. Lipstorpius (Doctrinam de motu, una cum Joh. ALph. Borello & Christ. Hugenio, accuratius persecutus) & Dn. de Cordemoy. 11. Cartesii Principia cum Aristotelicis miscuerunt & conciliarunt Honor. Faber & Adr. Heerebord, cum Mosaicis autem, labore vano ac inutili, Joh. Amerpoel & Dn. de Fourneilles. Bruta sensu carere, Gomezius Pereira ante eum docuit. 12. FRANC. WILH. Lib. Baro de NüLAND, Novator in Physica Anti-Cartesianus. 13. THOM. HOBBESIUS, Novator in omni Philosophia, ac Epicureismi Instaurator, Doctus quidem, sed in Literas pariter atque Religionem injurius. A Joh. Wallisio Errorum in Mathesi puerilium est convictus. Physicam suam Epicuream (de qua Honor. Fabri additur Judicium) e Doctrina de Motu, nec tamen primus, derivat. 14. Elementorum ejus Philosophiae ac Leviathanis, Tyrannidi ac Atheismo viam sternentium, Historia & Recensus. 15. Problemata ipsius Physica a Rob. Boylio confutata. Indoles ejus morosa & conten-

[p. 111]


tiosa. Politica ejus a Gallis avide excepta. Adversarii Angli & Belgae. Vitae ipsius Historia ἀδέσποτος. Ex ipso Atheismi sui Principia hausit Bened. Spinosa. Thomae Nomen plerisque Novatoribus proprium. 16. THEOPHRASTUS PARACELSUS, Homo illiteratus sed ingeniosus, Philosophiae, Medicinae, ipsiusque Theologiae, Reformator, Magiae suspectus, Enthusiastarum Recc. Parens. Comm. ejus MSS. in IV. Evangelia. Sam. Siderocratis LL. CC. Sententia ejus. 17. JOH. ESPAGNETUS, Chymicus ingeniosus, de cujus χρύψει Nominis Anagrammatica, Scriptis Chymicis, Paradoxisque illorum Physicis, & in his Pluralitate Mundorum, breviter agitur. 17. JOH. AMOSUS COMENIUS, Novator in universa Pansophia, Enthusiasmo affinis, cujus Janua L. Lat., aliaque Scripta Didactica, tanquam Barabra & minus Latina, rejiciuntur. 19. Physicae ipsius ad Lumen Divinum ex Gen. c. I. reformatae, nova Principia & Dogmata, una cum Libello de Frigore frigido, itidem exploduntur. Recocta illa sunt a Joh. Bayero, Comenio paulo accuratiore.

[p. 122]


[Tomus II, Liber II, Cap. XV. De novatoribus in philosophia.]

16  PHIL. AUREOLUS THEOPHRASTUS PARACELSUS von Hohenheim. Mirabile huic homini, ut nomen, ita Ingenium fuit, novus quasi literati Orbis Cometa, Novator in Theologia, & Philosophia, ipse pene illiteratus, i. e. nulla Scholastica doctrina imbutus. Mira huic animi, sed planè sylvestris, fertilitas, tot nova peperit dagmata, perpetua Theologorum & Philosophorum, offendicula. Magna tamen in ipso mentis vis fuit, magna Arcanorum naturae cognitio, quo factum est, ut Medicinam in novam aliquam speciem transfunderet. Glosiari tamen Germani hoc nomine possunt. Hujus enim artibus pene tota Schola Medicorum Galenica de sua dejecta est dignitate. Quod sit Viro illi contigisset in juventute literarum cultura, quibus ornasset suam doctrinam, non majus habuisset Germania Nomen. Quanquam nec ἀυτοδίδακτος fuit Paracelsus, sed praecipua doctrinae suae Isaaci Hollandi scriptis Ineditis, unde multa eum descripsisse quidam volunt, & Doctoris cujusdam Chymici Informationi, debuit. Nunc sordes illae monstrosorum terminorum, quorum est ipse Autor, infamant ejus doctrinam, & magiae etiam suspectam reddunt. Nam Magorum sacra delibasse ipsum apparet, à qua suspicione bona tamen fide illum liberat Gabr. Naudaeus. Aequius quoque de illo judicabunt, qui, Scripta ejus omnia esse posthuma, nec a vivo quicquam literis comprehensum, consideraverint. Quod si manus à Theologia abstinuisset, minus in derivasset invidiae. Nam exstant, non solum inter Opera ejus edita, multa Theologica, sed inter inedita etiam. Et adhuc supersunt in IV. Evangelistas Commentaria, quae lingua Germanica scripta, in Bibliothecae Isaaci Vossii latitant, in qua ipse ego vidi. Est quasi pater Enthusiastarum Recentt. qui è Theologia & Philosophia quasi mixtum aliquod chaos confecerunt, unde Val. Weigelius multa hausit, & qui ex ejus Schola prodierunt. Quo nomine ipse quoque Joh. Arndius in suspicionem est tractus, qui alicubi in libris suis vom Wahren Christenthum/ honorificam Paracelsi mentionem facit, sed defensus est peculiari scripto ab Henr. Varenio, Augusti Parente. De Paracelsi Operibus, omnique Chymicorum illa doctrina, prolixius ago in Epistola de Transmutatione Metallorum, ubi tota histo-

[p. 123]


ria Autt. Chymicorum proponitur. Exstat libellus quidam Germanicus, cui titulus: Cyclopaedia Paracelsica Christiana, à quodam Samuele Siderocrate collectus, qui sub titulis Locorum collocat sententias Paracelsi, easque cum dictis S. Scripturae conjungit. Impressus est liber ille Nirgendshemii anno 1583. in 4to.

[p. 212]


[Tomus II, Liber II, Cap. X. De Sectae Jonicae principiis, cujus autor Thales Milesius.]

2  Undecunque ergò prodierit haec doctrina, Thales tamen eam sententiam inter Philosophos primos propagavit, cujus amplectendae rationes fortè illas habuit, quia rerum generationes fiunt in humido, ac alimenta sunt ab humido. Quas rationes prolixè adducit & exponit Verulamius in fabula sua de Cupidine, quâ Parmenidis, Thaletis & Democriti dogmata examinat. Junxerat vero Thales aquae mentem, quae ex aquâ fecerat omnia. Sed quomodo omnia ex aqua fiant, secundum ejus mentem, non est adeò manifestum. Nam oportuit, ut mens ex illa aqua secerneret omnes substantias, ad hujus mundi constructionem. Non enim quicquam ex nihilo fieri putavit, neque transmutationem ex materia statuit, quam ante Platonem nemo sententiam amplexus est. Quâ ratione itaque sola aqua possit esse principium corporum mistorum, non satis patet. Repugnare enim naturae mistionis videtur simplicitas, at mistio omnis diversa principia praesupponit. Crassior itaque haec & ad rudes sensus excogitata Philosophia videtur, quam tamen nostro tempore resuscitarunt nonnulli è Chymicorum ordine, J. Bapt. Helmontius prae coeteris, qui, in libris suis Medicis & Physicis doctrinam illam de aqua omnium rerum principio, tam rationibus philosophicis, quam Experimentali Philosophia petitis, confirmare laborat. Rationes verò ejus & Experimenta incerta admodum sunt; nam quod de Salice affert, nihil planè probat. Liquor autem ille primaevus, quem Alcahest vocat, per quem omnes res materiales in aquam insipidam reduci possint, tantis laudibus apud illum decantatus, quoniam nemini mortalium, qui cognitus quidem sit, fuit ostensus, imo ne ipsi quidem Filio, Franc. Mercurio Helmontio, uti ab ipso in Anglia accepi, unquam visus, nihil probare certi potuit. Ne quid dicam de Helmontio sibi ipsi contrario, qui faeces è corporibus remanere aliquo in loco dicit, alibi omnem substantiam in aquam abire pronunciat. De eo prolixius egi in Dissertatione meâ de Metallorum transmutatione. Veterum Scholae Chymicae inauditus ille liquor fuit, primumque à Paracelso, Chymico novitio, ac prioribus longe inferiori, memoratus, &, si rem ipsa consideres, repugnare omninò rerum naturae videtur. Accedo certe illorum sententiae, qui hoc Sophisma putant Medicum, quo novae suae

[p. 213]


doctrinae, & gratiam aliquam, conciliare voluerit, tam Paracelsus, quam Helmontius, longe isto speciosior in astruendis Liquoris sui Alcahestici dotibus. Me quidem judice, distinctae sunt liquidarum & consistentium rerum naturae, ac, licet hae nonnunquam per illas vinculis, quibus cohaerent, exsolvantur, ut dissipatae oculorum aciem effugiant, nunquam tamen inter de commutantur, nec ab illis principia & originem trahunt.

[p. 266]


[Tomus II, Liber II, Cap. XVI. De Paracelso, ejusque sectae principiis.]

CAP. XVI.
DE PARACELSO, EJUSQVE SECTAE PRINCIPIIS.

§. 1. Phil. Aureolus Theophrastus Paracelsus Magiae falso accusatus. Dotes ingenii ejus, & in Medicinam merita. Πολυπραγμμοσύη in Theologicis excusatur. 2. Doctrina ejus ac Chymicorum de tribus corporum mistorum, in qua resolvi eadem iterum possunt, Principiis, Sulphure, Mercurio, &, quem ipse primus superaddidit, Sale, Metallorumque speciatim ab his productione, explicatur & defenditur. 3. Illustrantur hactenus dicta exemplo spiritus vini, de quo, an in priorem vini statum reduci possit, disquiritur. 4. Continuatur defensio principiorum Chymicorum contra horum Adversario, & Rob. praesertim Boylii Chymistam Scepticum. 5. Historia Chymiae è Conringii & Borrichii Scriptis contrariis, Autorisque de Transmut. metall. Epistola, haurienda esse monetur, & de Chymicis Graecis ἀνεκδότοις, Thomaeque Reinesii in illos Notis, quaedam adduntur.

1  Penultimus ille, quem nominavimus, Henricus de Rochaz, de Paracelsi Schola fuit, qui circa id tempus mirabilem aliquam Philosophiam & Theologiam instituit, ad cujus exortum, velut ad novi cujusdam sideris exortum, omnes sunt excitati. De vita ejus viri, moribus & studiis, multa traduntur ab aliis, integris libris. Laudatur enim ab his, culpatur ab illis, nec defuêre, qui Magiae crimen illi imputarunt, à quo tamen illum liberat Gabr. Naudaeus in Apologia hominum eruditorum, pro Magis habitorum; ac solet esse hoc familiare convitium in viros singulari doctrina & inventis illustres. Ipsi Chymiae Veteris Professoris, Andr. Libavius (in Exam. Philosophiae recentos,) aliique, ipsum, tanquam Sophistam, exclusum ivere. H. Conringius, in Libb. de Med. Hermet. parum aeque de illo judicat, sed, ut fieri nonnunquam solet, studio partium abrepti, ne quidem virtutes laudare possumus. Recensuit is quidem, è Melch. Adami vitis Med. nonnulla in ignominiam Paracelsi ab aliis dicta, sed ea subticuit, quae erant in laudem. Fuisse in Paracelso maximum ingenium, ac perspicacissimum ad res naturales contemplandas, nemo certè negare poterit, qui quidem sine affectu judicaturus est. Magnam quoque lucem arti Medicae intulisse certum est, quanquam ringantur & fremant sectae adversariorum. Si manus à Theologia

[p. 267]


abstinuisset, neque dogmata sua ad fanaticam aliquam & Enthusiasticam Philosophiam extendisset, plus sibi laudis, invidiae minus, parasset. Sed ferenda sunt in homine, in exemplum certè seculi nato, levia illa vitia, & grato animo accipienda, quae ille in genus humanum contulit, beneficia. De mirabilibus ejus remediis in morbis desperatis plurima sunt Experimenta, quorum aliquot consignavit Melchior Adami in lib. de vitis Medicorum Germanorum.

2  Physicam doctrinam ad tria illa vulgò decantata principia redegit, Salem, Sulphur & Mercurium, quibus omnia mista corpora, velut Elementis quibusdam, constare credit, in quae etiam arte resolvi possint. Quod certè non ineptè, aut imperitè admodum ditum est. Primus tamen ille fuit, qui veterum illa principia Metallica ad corpora omnia mista extendit, addito insuper principio salis. Et quidem vetus illa Chymicorum Schola duo agnoscebat principia, quibus Metalla constabant, Sulphur & Mercurium, quorum inter se misturâ efficerentur corpora ista, quae Metalla vocamus. Sunt verò illis Sulphur & Mercurius non nisi vapores diversi, quorum mutuo complexu oritur primum Metallum aliquod immaturum & volatile, quod deinde, pro ratione caloris, à quo excoquitur, pro puritate vel impuritate loci, in quo producitur, varias aliquas species subit. Nam, ubi vapores illi purissimi sunt, citra aliquam peregrinorum salium, vel terrarum impurarum accessionem, aurum fit & argentum, ubi verò accedunt impura Sulphura, & externa corpora metallica, conficiuntur impuriora, qualia sunt coetera illa praeter aurum & argentum. Est verò illis unus idemque in omnibus Metallis Mercurius, seu aqua quaedam metallica, aquae elementari toto gerne dissimilis, quaeque nomen aquae non nisi impropriè habet, & ob quandam Analogiam, quoniam scil. respectu suorum compositorum se habet, ut aqua, quae in illo dissolvuntur, quemadmodum corpora coetera in aquam, unde composita sunt, paulatim dissolvi possunt, quia ea quasi glutinis cujusdam instar est, quô compinguntur corpora illa supraterranea, debilius mista, quam corpora metallica. At verò metalla, quae singularem aliquam classem rerum naturalium constituunt, & quasi radices sunt, vel medulla & nucleus hujus massae terraqueae, propiora quaedam & sibi vernachula habent principia, Mercurium scil. aquam illam metallicam, sive viscositatem illam mineralem, quae quasi materua communis est omnium metallorum. Sulphur verò, alterum illud principium, est pinguedo aliqua mineralis, vel oleainositas metallica, non combustibilis, qualis est in corporibus supraterraneis, debilius mistis, & facilè resolubilibus, sed incombustibilis, & quasi ipse ignis corporalis, nullo alio igne combustibilis & superabilis. Illud purissimum in auro est, impuritates quasdam habet in argento, summam verò foeculentiam in coeteris metallis, quibus parùm sul-

[p. 268]


phruis incorrupti & incombustibilis inest, & pleraque aduri & comburi possunt sulphure illo impuro combustibili. Haec principia nemo è veteribus omni corpori naturali, praeter Paracelsum, attribuit, qui tertium aliquod principium, Salem, addidit, quod nesciebat Chymicorum veterum Schola. In metallis enim, quanquam salis etiam termino nonnunquam utantur, nullus propriè sal est, qui non simul sit sulphur vel Mercurius. Paracelsus tria haec principia primus, uti dixi, ad omnia corpora naturlia refert, illa scil., quae mista sunt. In quô certè non est adeò reprehendendus. Est enim quidam Analogismus corporum naturalium, ac reperitur in coeteris corporibus suâ quâdam ratione, quod reperitur in Metallis. Quanquam in animalium & vegetabilium ordine aliis illa nominibus sint appellanda. Quare Mercurii nomine significatur illud, quod humidum est in corporibus, praecipuè verò illud, quod volatile, ut in plantis & animalibus spiritus, atque in fermentatis loquoribus cerevisiâ & vino, qui omnium primi distillatione separantur. Hunc aliqui cum sulphure confundunt, quod scil. utrique & calor, & motus, & volatilitas, conveniat. Sed est tamen omninò inter Sulphur & Mercurium distinctio. Quanquam enim Mercurius & Sulphur in spiritibus saepè conjungantur, differunt tamen partes istius spiritus. Partes enim oleaginosae & pingues subtiliores, quae Sulphuris nomine veniunt, unà cum spiritu propelluntur. In Mercurio itaque humor est, in Sulphure pinguedo, in sale fixitas quaedam & soliditas. Tria haec fermè demonstrari possunt in uno quoque corpore misto, si analysis per ignem instituatur, quae distincta illa mista principia nobis producit. Quae principia inter se possunt misceri quasi & confundi, nam nulla pars spiritualis sive Mercurialis adeò solitaria est, quin habeat sibi adjunctas partes aliquas sulphureas, imò etiam salinas. Rarò enim ita separantur partes istae, ut non vicinas etiam abdradant. Sic in oleis etiam sales volatiles habemus aut in spiritibus, ut exinde pateat, ita divisa esse & confusa inter se ista principia, ut non omnia simul solvantur, sed conjuncta etiam remaneant. Ideoque singula illa tria principia partes habent volatiles & fixas, particulas scil. magis vel minus mobiles. Quae autem inter omnes quam maximè sunt mobiles, illae omnium sunt purissimae & praestantissimae.

3  Distingui ergò eum in modum corpora mista posse, ipsa ἀνάλυσις per ignem docet, quae certè non videtur novas species producere, quae quorundam sententia est, sed illa, quae latitabant, in conspectum proferre, separatis illis, quae foeculenta erant, & non nis crassam aliquam molem & materiam exhibent. Quis enim existimet, e. g. spiritum vini esse speciem ab ipso vino diversam, verl per ignem demum productam. Quod enim nobis objiciebat aliquando homo istius sententiae Patronus, posse scil. ex spi-

[p. 269]


ritu vini & aqua iterum vinum fieri, si misceantur, quandoquidem novam speciem non velimus admittere, id ridiculum est. Vinum enim, cùm liquor sit fermentatus, & fermentationis beneficio ita mistus, vinculo hoc soluto per solam misturam in priorem statum reduci non potest. Est enim haec confusio tantùm liquorum inter se, fermentatio verò minimarum particularum inter se translocatio, interno aliquo motu excitata, quae si reddi posset per artificium spiritui vini & phlegmati, inter se msitis, ac illae etiam particulae reponi, quae in auras evolarunt, novâ iterum fermentatione vinum produci posse non dubito. Quanquam proportio illarum partium deprehensu difficilis foret. Atque rem non omninò impossibilem esse, vel ex eo patet, quod, si liquori, ex uvis expresso, aliqua spiritûs vini nobilissimi pars additur, vinum multò generosius evadat, auctis scil. istis spiritibus internis, in liquore contentis, per accessionem externorum. Quomodo in vino praeparando multa sunt arcana, magnum profectò habitura momentum in re naturali, si ea omnia scirentur. Multa adhuc latitare existimo, quae deprehensa magno commodo esse possent.

4  Argutias itaque tantùm captare mihi videntur & Sophismata, qui tria ista corporis misti principia impugnant, quae quanquam per se prima non sint, sunt tamen prima ratione mistionis; ex iis enim proximè constant corpora, atque in allia proximè resolvi possunt, ut novas hic species produci non sit credendum. Nam, cum leni igne, eô scil. quô natura in compositionibus & genereationibus rerum utitur, mista illa dissolvuntur, nihil aliud infertur partibus misti corporis, quam motus, ideoque simul ac calor incipit, incipiunt moveri in misto corpore particulae maxime mibiles, quarum motus sensim continuatur calore continuato, ideoque divisio sit inter partes, quae constituebant totum illud, quarum partium distinctinem ex ipsa specie externa, & proprietatibus ejus, deprehendere possumus, ideoque nihil novi hîc generatur, sed, quod ignotum erat, detegitur. Quod si verò ignis instituatur ultrà modum, violentus sit & destructivus, tùm partes maximè mobiles, vel avolant, vel, si clausae sunt, inficiuntur misturâ reliquarum partium magix fixarum, per illam vim contra naturam suam propulsarum. Neque dicam de fuliginibus ligni vel carbonum, ex intenso illo igne particulis propulsis pro minima commistis, unde ἐμπύρευμα aliquod peregrinum infertur partibus destillatis. Atque tùm certè, cùm omnes inter se partes confunduntur, quasi nova aliqua species videtur produci. Atque in istis principiis nobis subsistendum est, naturam corporum mistorum indagaturis. Nam, si ad remotiora aliqua transimus, quibus etiam ista principia constant, nihil amplius sensu deprehendimus, sed ex intelligentia rerum nobis fingimus, sive ab Atomis illa arcessamus, sive à qui-

[p. 270]


busdam formis, quae omnia dubitationis & fictionum plena sunt. Principiorum Chymicorum insufficientiam integrô librô, cui titulum Chymista Sceptici facit, demnostrare voluit Roberus Boyle, argutus quidem ille & ingeniosus, sed à quo tamen ego dissentire malo. Nam, nisi aliquis finis modusque argutiarum statuitur, pro rebus tandem ipsis ubras captabimus, & inania quaedam simulachra. Subsistere autem nos posse, in mistorum natura deprehendenda, his in principiis, arbitror. Quanquam non negem esse Φαινόμενα naturalia, in quibus ulterius progrediendum est. Sed in iss, cùm possimus quaedam vi ingenii, non falso examine, deprehendere; multa tamen sunt, in quibus ingenio tantùm locus relictus est, cujus fiduciâ freti causas, vel damus, vel rejicimus.

5  Nolo nunc quicqam de veterum illa doctrina chymica prolixius disserere, cùm id abundè à nobis praestitum sit in Epistola, quam de transmutatione Metallorum scripsimus. Legi possunt in illo argumento libri in utramque partem scripti, Hermannus Conringius in Medicina Hermetica, qui aliquanto iniquior est in Chymiam Veterum & Recentiorum, & Olaus Borrichius in doctissimo libro, quem de ortu & progressu Chymiae edidit, ac alio, quem adversus Conringium scripsit de sapientia AEgyptiorum, in quibus operusus est in refutandis Conringii sententiis. Hic prolixè disquiritur de primis in ista doctrina Scriptoribus, quando illi vixerint, quosque libros ediderint. Ii Autores Graeca lingua in Bibliothecis Regiâ Parisiensi & Augustanâ asservari fuerunt, atque eo fortè tempore in Italiam & Galliam importati sunt, cum Anno Christi 1453. everso Imperio Constantinopolitano, Graeci exules, Bessarion, Chrysoloras, Lascaris, Argyropulus, in Italiam & Galliam confugerunt. Ex codice Augustano codex Bibliothecae Altenburgensis desciprtus est, quem ex ista Bibliotheca, per amicum, sumus adepti, multis in partibus mutilum. Nam in eo non inveniuntur, quae Salmasius in codce Parisiensi legerat de Artificiali unionum confectione. Notas Thomas Reinesius margini adjecit, ac multa loca emendavit, addita quoque est ejusdem de aetate horum Autorum Dissertatio. Vetustissimi Autores in Annum Christi 400. incidunt. Nam, quae sub Democriti nomine prodiêre, suppositia habent omnes; quanquam Borrichius non omninò supposititia esse velit, sed extitisse quaedam ejus generis scripta, Veterum quorundam autoritatibus probare contendit. De recentioribus hujus Studii cultoribus legi amplius potest Epistola nostra.

[p. 292]


[Tomus II, Liber II, Pars II, Cap. I. De principiis corporis naturalis, secundum Aristotelem et recentiores.]

5  Joh. Amosius Comenius, in Physica sua, materiam statuit triplicem, tres sc. massas rudes materiae, spiritus & lucis, sed primam tamen materiam facit vaporem sive fumum, quem ait fuisse disperasrum Atomorum chaos; sed tamen antea dicit abyssum fuisse à Deo creatam; tantùm enim materiae Deus produxit, quantum ad explendam abyssum sufficiebat. Si jam interrogemus illum, quidan sit illa abyssus, dicet nobis spatium esse; quaero

[p. 293]


jam iterum, an corpus sit, an nihil? Corpus esse debebat, quia est extensum, & quoniam Deus creavit. Substantia enim terminus creationis. Ergò materia prima est ante materiam primam, quod certè implicat. Si abyssum vult materiam primam esse, spatium illud scil. extensum, cum Cartesio illi convenit; nam cui Cartesium Mosaizantem scripsit, Joh. Amerpoel, in eo Cartesium Mosi ὁμόψηφον (consentaneum) facit. Mira hic quoque comminiscitur pro more suo Paracelsus, qui mysterium hoc magnum vocat, nihil aliud tamen nominare novit, quam materiam aliquam seu principium, in quo conclusae sunt omnes creaturae intra coelum comprehensae; qui forsan Orphei aliquod ovum somniavit.

[p. 301]


[Tomus II, Liber II, Pars II, Cap. II. De causis externis, et de iis, quae illuc pertinent, nec non de montris.]

8  Specialium monstrorum humanorum exempla per Anatomen explorata, passim extant in Actis Societatis Anglicae. De Centauris & Satyris res omninò ficta videtur. De Nymphis, Syrenibus, Trytonibus, multae extant historiae, quae si verae sunt, inter montra referendi non sunt, sed ad animalia aquatica referendi. Theophrastus Paracelsus mira hîc somnia comminiscitur, & Gallicus ad aliquis Auctor Anonymus, qui non ita pridem prodiit. Sed illa exempla ad lusus daemonum referenda sunt. Nam quod ajunt, homines submaritimos tandem eò deductos, ut loquerentur, imò artem textoriam discerent, ejus rei fides certè mihi dubia est. Si artes edocti sunt, nihil novum est, nam & simiae possunt doceri. Quod loquelam at-

[p. 302]


tinet, fortè & ipsa ad psittacorum modum fuit instituta. Sirenis alicujus Anatomen dedit Franciscus Rhedus in Experimentis naturalibus.

[p. 423]


[Tomus II, Liber II, Pars II, Cap. XXVII. De meteoris aqueis.]

5  Rori etiam adscribenda est, si qua est, Plantarum resuscitatio: Notum enim est celebrari à Chymicis quandam plantae è cineribus reproductionem, de qua multis dubitatum fuit, & dubia adhuc supersunt de vera & reali productione, quam nemo, quod quidem cognitum sit hactenus, praestare potuit, nisi quod historiolae quaedam circumferantur, quibus fides haberi nequit. Potest tamen beneficio roris bona quantitas seminis herbae vel floris alicujus, per infusionem continuam & calcinationem, ad solem, in vitro clauso, ita praeparari, ut, admoto postea igne cineri, idea floris vel herbae, per vapores repraesentetur in vitro, quae tamen species, remoto calore, iterum concidit. Modum illum Jac. Gaffarellus descripsit quodam in libro, ac inde Kircherus in Mundo subterraneo, lib. 12. sect. 4. pag. 414. & Harsdörfferus in den Mathematischen Erquickstunden. Paracelsus quoque, lib. 6. de natura rerum, ex ligni combusti cineribus plantam excitare docet, & modum aliquem praescribit confusè admodum, quo certè quid effici possit, dici non potest, ne credo ab ipso Paracelso fuisse tentatum. Jos. Quercetanus refert de Medico Cracoviensi, qui pulverem habuerit ex plantae cujusvis partibus, pluribus quam 30. vitris contentum, admota lucerna plantam, omnibus partibus absolutam, succresecentem exhibentem. Refert & Pet. Borellus Cent. 3. obs. 71. fuisse peregrinum quendam Parisiis, qui in vasibus sigillatis roae, tulipae, & aliorum florum, aqua semiplenis, resuscitationes, quinque assium pretio, admoto igne, ostenderit. Habet & idem exempla alia. Petr. Servius, Urbani VIII. Medicus, conspexit rosam ex cineribus ustis, solerti & ingenioso artificio excultis & elaboratis, 24. horis natam, adultam profectamque. Vid. Tract. de Natura & Artis miraculis. His illi exemplis probant ejus rei possibilitatem, quam, nisi ipsi mihi aspiciendi copia detur, non possum facile mihi persuadere.

[...][Tomus III, Indices, Index II autorum]

Paracelsus (Theophrastus) I,1,10,26. II,1,15,16. II,2*,1,5. II,2*,27.5.[Tomus III, Indices, Index II autorum]

Paracelsi steganographcum arcanum, è sanguine humano parandum, cujus ope amici sejuncti animi sensa communicare possunt. I,1,11,15.

Paracelsus vid. Theophrastus.

Theophrastus (Paracelsus) ἀυτοδίδακτος non fuit. II,1,15,16.

Enthusiastarum recentiorum parens. ibid.
illiteratus sed ingeniosis Philosophiae, Medicinae, ipsius´que Theologiae Reformator. II,1,15,16. II,2,16,1.
in IV. Evangelistas Commentaria inedita scripsit. II,1,15,16.
Magiae suspectus. ibid. a qua liberatur. II,2,16,1.

Bibliography

Morhof, Daniel Georg: Polyhistor, in tres tomos ... divisus, ed. by Johann Moller, Lübeck: Peter Beckmann, 1708, t. 1.
  — VD18 90580427.
  — View at Google Books here or here or here or here or here
Morhof, Daniel Georg: Polyhistoris continuatio, ed. by Johann Moller, Lübeck: Peter Beckmann, 1708, t. 2/3.
  — VD18 90580435.
  — View at Google Books here or here or here or here or here or here
Morhof, Daniel Georg: Polyhistor, Lübeck: Peter Beckmann, 1714.
  — View at Google Books here or here or here or here or here or here or here or here or here
Morhof, Daniel Georg: Polyhistor, Lübeck: Peter Beckmann, 1732.
  — View at Google Books here or here or here or here or here or here
Morhof, Daniel Georg: Polyhistor, Lübeck: Peter Beckmann, 1747.
  — View at Google Books here or here or here or here or here