A Concordance of Sudhoff and Google Books

From Theatrum Paracelsicum
Sudhoff No. Sudhoff pp. Shorttitle Year Sudhoff's copy other
7 10–11 Von der französischen Krankheit 1530 oV88AAAAcAAJ , Gl88AAAAcAAJ
519 / 7a Parac.–Hss. 801 Von der französischen Krankheit 1530
8 11–12 Pro[g]nosticatio auf dieses Jahr o.J.
9 12–13 Ein Confederation oder Bündnus 1530
10 13–14 Ußlegung des Cometen 1531
fehlt Ußlegung des Fridbogens 1531
fehlt Ußlegung der Erdbidem 1531
fehlt 14 Ußlegung des Kometen und Virgulte [1532]
11 15 Von den wunderbarlichen übernatürlichen Zeichen 1534 Wskq29iidx4C
12 16–17 Practica teutsch auf das Jahr 1535 1535 CGRRAAAAcAAJ
13 17 Von dem Bad Pfäfers 1535 zipVAAAAcAAJ
14 18–19 Große Wundarznei 1536 SQ5BAAAAcAAJ , 1R5gAAAAcAAJ
15 19–24 Große Wundarznei, Erstes Buch 1536 Khk8AAAAcAAJ d9RfAAAAcAAJ , mWdTAAAAcAAJ
16 24–26 Große Wundarznei, Ander Buch 1536 Nxk8AAAAcAAJ ftRfAAAAcAAJ , Nxk8AAAAcAAJ
17 26–27 Prognostication auf 24 zukünfige Jahre 1536 8J0ClhVIeDoC
18 27–29 Prognosticatio ad 24 annum duratura 1536 zI9SAAAAcAAJ Qyqh3zHtiToC , pxcb4cve6tgC
19 29–30 Prognosticatio ad 24 annum duratura 1536 t85bAAAAQAAJ , A5VbAAAAcAAJ , Cd6lKRv027UC , 6SxkAAAAcAAJ
19a 30 Prognosticatio ad 24 annum duratura 1536
20 31–32 Große Wundarznei, 1. Buch 1537 yo9SAAAAcAAJ kXbQbBTPaJQC , 07JRAAAAcAAJ
21 33–34 Große Wundarznei, 2. Buch 1537 XK1RAAAAcAAJ , 3okUJKKl5WkC
22 34–35 Practica teutsch auf das Jahr 1537 [1536/37]
fehlt Practica teutsch auf das Jahr 1538 1538
23 35–36 Practica teutsch auf das Jahr 1538 1538
24 40–42 Wund und Leibarznei, 1549 1549 mY9SAAAAcAAJ
25 42–43 Propheceien und Weissagungen 1549 5JpbAAAAcAAJ , ShMi8qgLGkUC
26 43 Propheceien und Weissagungen o.J. [1549] P5MrqjG4DfgC
(ähnlich Nr. 26) Propheceien und Weissagungen
27 43–44 Propheceien und Weissagungen o.J. [1550?] pnZGrSjCfxIC , UBVTAAAAcAAJ
28 44–45 Von der französischen Krankheit 1552 yAk8AAAAcAAJ
Ein kurzer Begriff 1553
29 45 Von der französischen Krankheit 1553 mrGf_2tHmS8C , EdJaAAAAcAAJ
30 45–47 Labyrinthus medicorum 1553 GyNiOsBA_4YC wY9SAAAAcAAJ , Xu5SAAAAcAAJ , Dy1SAAAAcAAJ , gIp1qdynxHcC , MRWEOcnD5PoC
31 47–48 Dat secreet 1553 r19vV9MAhUoC
fehlt Die peerle der chirurgijen o.J. [1552?]
32 48–50 Die peerle der chirurgijen 1553 tm_1lLmt3yUC
Anm 50 Een excellent tracktaet 1553 syc5OuP4fl0C
33 50–53 Für Pestilenz 1554 _0VSAAAAcAAJ , V66DTfxCvtkC , _elbAAAAcAAJ , ANZfAAAAcAAJ
34 53 Wund und Leibarznei 1555 NjFSAAAAcAAJ
35 54–55 Die groote chirurgie 1555-1556 HoFEAAAAcAAJ
36 56–57 Die peerle der chirurgijen 1556 hhhmAAAAcAAJ
37 57 Dat secreet der philosophijen 1556 nFJbAAAAQAAJ
38 57–59 Een excellent tracktaet 1557 kdNNAAAAcAAJ
39 60–61 Libri quatuor de vita longa 1560 d71JAAAAcAAJ , 9mJWAAAAcAAJ , oszofQXbaFkC
40 61–62 Wund- und Leibarznei 1561 zUNcAAAAcAAJ , qX3M6xFO5REC , GzJSAAAAcAAJ
41 62–63 Von der Pestilenz 1561 ots0T-Le_04C , PJ1aAAAAcAAJ , AEZSAAAAcAAJ
42 63–65 Liber de duplici anatomia 1561
43 65–67 De gradibus 1562 6XdVAAAAcAAJ , E0VdAAAAcAAJ , MDuREDZGzG0C , WNFfAAAAcAAJ
44 67–68 Spital Buch 1562 viVVAAAAcAAJ , v1jaGDSB0rgC , AfplAAAAcAAJ , bYcCuSMscuIC
45 68–70 Baderbüchlein 1562 9H0ONG0SW_EC , tiVVAAAAcAAJ
46 70–72 Libri quinque de vita longa o.J. [1562] xxX7ErHn9_gC 29SKsFGOS2oC , 3k1MAAAAcAAJ , TnVUAAAAcAAJ , 0dpHH5SeG7cC
47 72–74 Das Buch Paramirum 1562 pJEzEIcLeMUC , -XdVAAAAcAAJ , V9FfAAAAcAAJ , skNSAAAAcAAJ
48 74–76 Modus pharmacandi 1562 xF88AAAAcAAJ , -3dVAAAAcAAJ , pWtbAAAAcAAJ
49 76 Große Wundarznei, Erster Theil o.J. [1562] XdFfAAAAcAAJ , Wlt40b9vGP0C , biNeAAAAcAAJ , 65FROyO1zSMC
50 76–77 Große Wundarznei, Zweiter Theil o.J. [1562] Y9FfAAAAcAAJ , K0zWpWpfE1AC
51 77–79 Große Wundarznei, Dritter Theil 1562 6qwK3f5jv3QC , adFfAAAAcAAJ
52 79–80 Große Wundarznei, Erster-Dritter Theil o.J.
53 80–81 Drei Bücher von Wunden und Schäden 1563 yI9SAAAAcAAJ _VmgJKetizIC , vSZeAAAAcAAJ
54 81–82 Libri quinque de causis 1563 PQk8AAAAcAAJ WUNcAAAAcAAJ , UOFEAAAAcAAJ , vaxjAAAAcAAJ , Qgo8AAAAcAAJ , Bgo8AAAAcAAJ
55 82–84 Von podagrischen Krankheiten 1563
56 84–85 Von ersten drei Principiis 1563 uA48AAAAcAAJ L-FbAAAAcAAJ , 9rQjaGpQHNgC , 6kBGId-BfSMC
57 85–87 Schreiben von tartarischen Krankheiten o.J. [1563] F69SAAAAcAAJ -udZAAAAcAAJ , lr_6VxPyr4oC , F8AOaDVAHBkC , JC9TAAAAcAAJ , qUNcAAAAcAAJ , RrIXMz08JsUC , Ry9TAAAAcAAJ
58 87 Labyrinthus ofte doolhof 1563 f0-KZW5AO9kC
59 88 Von der Pestilenz 1563 p188AAAAcAAJ
60 88–90 Zwei Bücher von der Pestilenz 1564 rQ48AAAAcAAJ GuFbAAAAcAAJ , M9RaAAAAcAAJ , rQY8AAAAcAAJ , Ic49C_dc8s8C , 2go8AAAAcAAJ
61 90–92 Holzbüchlein 1564 rg48AAAAcAAJ , Vq1QAAAAcAAJ , WBZmAAAAcAAJ , N57e2ro4g2UC , nUNcAAAAcAAJ
62 92–96 Opus Chyrurgicum 1564 eNRfAAAAcAAJ
63 96–100 Etliche Traktate 1564 Twk8AAAAcAAJ ColbAAAAQAAJ , kkL1i7qJX4kC , 5CJVAAAAcAAJ , wl88AAAAcAAJ , Dyc8AAAAcAAJ
64 100–101 Drei Bücher 1564 YAo8AAAAcAAJ POGjhxlCGgUC , rko8AAAAcAAJ , QYpXAAAAcAAJ
65 101–104 Philosophia ad Athenienses 1564 Zgk8AAAAcAAJ CSc8AAAAcAAJ , WVI8AAAAcAAJ , AtFaAAAAcAAJ , JDjC2X6TKdoC , 85RmAAAAcAAJ
66 104–105 Das Buch Paragranum 1565 NE5MAAAAcAAJ BiKd29r3Br8C , 8UTH_sM9drgC , xH9v-AYRqwAC , 3uFbAAAAcAAJ , nfJRAAAAcAAJ
ähnlich Nr. 66 Das Buch Paragranum (Variante) 1565 c6pTAAAAcAAJ , HDAa3bqN_IEC
67 105–106 Das Buch Paramirum 1565 ekhMAAAAcAAJ wcmW492P3voC , AeL5gsQZkQIC , ekhMAAAAcAAJ , pP3PFpz6tRkC , C-JbAAAAcAAJ , xfJRAAAAcAAJ , SXVUAAAAcAAJ
68 106–109 Drei Bücher. I. Das Holzbüchlein. 1565 vWeWKBiEWuEC , YX7zMRZadrsC
69 109–111 Opus chirurgicum 1565 ItJSAAAAcAAJ
70 111–113 Libri duo de causa et origine morborum 1565 GK5SAAAAcAAJ B4k5qIfS3FoC , YKPrQpSoTnQC , LiVeAAAAcAAJ , rUNSAAAAcAAJ
71 113–114 Drei Bücher von Wunden und Schäden 1565 6bXvX8wgH2cC
72 114 Drei nützlicher Bücher 1565
73 115 Das Buch Meteororum 1566 K65SAAAAcAAJ -7biqMo4MbcC , JxY3AQAAMAAJ , 5khTAAAAcAAJ , cyheAAAAcAAJ
74 116–117 Libri duo ... I. ... Defensiones septem 1566 3A48AAAAcAAJ nMERzs_ndc0C , HOI5AAAAcAAJ
75 117–118 Opus chyrurgicum 1566
76 118–119 Spital Buch 1566 KTD_gVs5d1IC , O5JmAAAAcAAJ
77 119–120 Badenfahrt Büchlein 1566 prvmM7LcJM0C
78 120–122 Ex libro de nymphis 1566
79 122–123 Meteora 1566
80 123–124 De urinarum ac pulsuum iudiciis 1566
81 124–125 Opus chirurgicum 1566 2fBbAAAAcAAJ
82 125–126 Libri duo de causa et origine morborum 1566 3cRaAAAAcAAJ , tHSfl1QLUgUC
83 126–128 La grande, vraie et parfaite chirurgie 1567 bVhWAAAAcAAJ
84 128–129 Gifftjager 1567 Gt9RAAAAcAAJ , -Nvz4ftW6LAC
85 130–133 Astronomica et Astrologica 1567 sK5SAAAAcAAJ 2IlXAAAAcAAJ , NjeHneYgMgQC , OiVeAAAAcAAJ , JJSPtV4nJjsC , W45mAAAAcAAJ
86 133–134 Philosophiae magnae ... tractatus aliquot 1567 kQk8AAAAcAAJ HShVAAAAcAAJ , hCQ8AAAAcAAJ , Zo5mAAAAcAAJ , syc8AAAAcAAJ
87 134–138 Medici libelli 1567 hQk8AAAAcAAJ T1I8AAAAcAAJ , xrG9leqO3sQC , V7f_dk4qKpoC
88 138–140 Von der Bergsucht 1567 cNFfAAAAcAAJ , -NBaAAAAcAAJ , tV88AAAAcAAJ , To5mAAAAcAAJ , SHLyXpn3G10C , pH7HRgFjN7YC
89 140–143 Compendium [1567] 7Qk8AAAAcAAJ JI2Z7XEsiB4C , 5wNNh3R8he4C , 6fE5AAAAcAAJ
90 143–144 Liber Vexationum 1567
91 144–146 Schreiben von den Krankheiten 1567 vUSHmu_ydDkC , AUZSAAAAcAAJ , CyhVAAAAcAAJ , xo9SAAAAcAAJ , QChSAAAAcAAJ , AkZSAAAAcAAJ , 5w1TAAAAcAAJ
92 146–147 Etliche Traktate 1567 1l88AAAAcAAJ
93 147–148 Tgasthuys 1567 qadrYSdK3asC
94 148–149 De cleyne chirurgie 1568 qadrYSdK3asC
95 149–150 Deklaration, zu bereiten Hellebori 1568
96 150–151 De urinarum ac pulsuum iudiciis 1568 uSmEKHGQSxIC , m29VAAAAcAAJ
97 152–154 Libellus de urinarum ac pulsuum iudiciis 1568 0l72o-30N2cC
98 154–156 Septem libri de gradibus 1568 AAo8AAAAcAAJ gVuVfgSt6oYC , 62ZWAAAAcAAJ , od2T8oRxwLgC , mZJmAAAAcAAJ , HJfb1s2PKs8C , yA48AAAAcAAJ
99 156–158 Compendium 1568 Rwo8AAAAcAAJ kDANUTUvw9EC , 5kLASJMI7WUC , s69eAAAAcAAJ , gV5cAAAAcAAJ , LDIgtxzVRTMC
100 159–160 Aphorismorum aliquot Hippocratis interpretatio 1568 nrcUAD4F4X8C , 3qxdgH0sL7kC , wd5RAAAAcAAJ , XU5MAAAAcAAJ , 0edZAAAAcAAJ
101 160–162 Pyrophilia vexationumque liber 1568 w8ooXUrKzC0C , UNmPa11btvgC , vLmJ7GiVwZ0C , EeFbAAAAcAAJ , J9NaAAAAcAAJ
102 162–163 Compendium (Frankfurt) 1568 aWpwwmhB6bcC
103 163–164 La grande, vraie et parfaite chirurgie [1568?]
104 164–165 Praeparationum libri duo 1569 EgV6oD9ux1oC , R5CSrpE4NzgC , B_wHOeofm_wC
105 166–168 Schreiben Praeparationum 1569
106 168–169 Auslegung der Figuren 1569 ZK9SAAAAcAAJ DttFzHRwWJ4C , buzNUYBhsqgC
107 169–170 De praeparationibus 1569 YfLvzV-mKJYC , uiZeAAAAcAAJ
108 170–173 Archidoxae 1569 IQU8AAAAcAAJ Tg8SMq8dtl4C , MCc8AAAAcAAJ
109 174–175 Philosophiae magnae collectanea quaedam o.J. [1568/69] 7k1MAAAAcAAJ aceFA5I5dq4C , jCwPAAAAQAAJ , 0-O-_NdGR3kC
110 175–176 De meteoris o.J. [1569] wq9eAAAAcAAJ , VVhWAAAAcAAJ
111 176–177 De praesagiis 1569 in Nr. 110
112 177–179 Chirurgia vulnerum 1569 0A48AAAAcAAJ vzw8AAAAcAAJ , z_TJpRlx4_wC , ardEAAAAcAAJ , YkXpReutUswC
Libellus de urinarum 1569
113 180–181 Drei Traktate 1570 b0hMAAAAcAAJ faek0r0vHeYC , 0udZAAAAcAAJ
114 181–182 De la peste 1570 cjFkAAAAcAAJ
115 183 Expositio vera 1570 WgU8AAAAcAAJ d5zX-rVZ9H0C , A7SS3tgVjRgC
116 183–186 Archidoxorum (dt.) 1570 XWVaAAAAcAAJ
117 186–187 Archidoxorum (dt.) 1570
118 187–190 Archidoxa 1570 akhMAAAAcAAJ f2JPuZg3DrsC , AvNRAAAAcAAJ , HfpRAAAAcAAJ
119 190–196 Archidoxa ex Theophrastia 1570 3RsJZDAvFVoC , Oo08AAAAcAAJ , LQo8AAAAcAAJ , Qic8AAAAcAAJ
120 196–198 Etliche Tractatus 1570 sv1xcIV5DgYC oS2rIclLWOwC
fehlt; zu Nr. 120 Etliche Tractatus 1570 MGixgTJoySQC
121 198–203 Archidoxorum Theophrastiae pars prima 1570 E0ZMAAAAcAAJ Ev1qFrHclXYC
122 203–205 Liber Paramirum 1570 rFXHCFrijGYC , Z1fpBq-oyYQC , A_iVwDXOvt4C
123 205–207 Archidoxorum 1570 QgU8AAAAcAAJ P80cjRox_ZAC , ndxxKXBpuV0C , omfaO4On0bIC , iuFbAAAAcAAJ , JXCR170lI6AC
124 207–209 Chirurgia minor 1570 5zFSAAAAcAAJ
125 209–211 De summis naturae mysteriis 1570 JRnIDMsjgoQC , zvVUKBpqlFgC , AGb-ZK3PmugC , cXpThd_ZQ7EC , ieFbAAAAcAAJ
126 211–212 De tartaro 1570 WuFbAAAAcAAJ , 0tGvs0IgsxEC , BzJSAAAAcAAJ , OQg8AAAAcAAJ , 7jw8AAAAcAAJ
127 212–213 Von der Tinctura physica 1570 y188AAAAcAAJ , XuxkAAAAcAAJ
128 213–215 Etliche Traktätlein 1570 bc5TAAAAcAAJ 3KXttFPeMjwC , pvFHvykScbwC , F3NaAAAAcAAJ , bu977JjhpvAC
129 215–217 Archidoxa 1570 v85TAAAAcAAJ GHNaAAAAcAAJ , hWOlqWPMs8UC , 5J5eAAAAcAAJ , K54xgRZ03n0C
fehlt; zu Nr. 129 Archidoxa 1570 iFjM9KpPQ9gC
130 218–219 Dreizehn Bücher 1571 KRJsgnLodkMC BuU8AAAAcAAJ
131 219–221 Astronomia magna 1571 PWJcAAAAcAAJ , KGBafXZE2fEC , 3VNRAAAAcAAJ , VWhWAAAAcAAJ
132 221–222 Von dem Bad Pfäfers 1571 e0YTQ9AUoNYC , Xwo8AAAAcAAJ , _I5mAAAAcAAJ
133 222–224 Ein schöner Traktat 1571 EJkRQftpzJsC , tgStWRU9eYEC
134 224–226 De spiritibus planetarum 1571 z108AAAAcAAJ , DihVAAAAcAAJ , AeU8AAAAcAAJ
135 226–227 Wund vnd Artzney Buch 1571 qsY9AAAAcAAJ Og5BAAAAcAAJ
136 228–229 Drei herrliche Schriften 1572 F59S6bGW2x0C , G_RRAAAAcAAJ
137 229–231 Metamorphosis 1572 e69SAAAAcAAJ OpJmAAAAcAAJ , agkUaILIDWUC , g_RRAAAAcAAJ
138 231 Metamorphosis (Variante) 1572 WEj3xYGLrbwC , V_RRAAAAcAAJ
139 232–234 De medicamentorum simplicium gradibus 1572 kGSkXpixcekC , uWRWAAAAcAAJ , PBpmAAAAcAAJ
140 235–237 De lapide philosophorum 1572 NX5mAAAAcAAJ , vXwSkmPjomAC , cnmIqBZ4jiEC , AOVaAAAAcAAJ , euJTTQ20JHQC , LPRRAAAAcAAJ , GmdWAAAAcAAJ , Ki9TAAAAcAAJ
141 237–239 Zwen Tractatus 1572 Eq_g3jyf8U0C , jyDIepSyoIAC , BloXys6t7IsC
142 239–241 Archidoxorum 1572 BsVaAAAAcAAJ , FEJbAAAAcAAJ , oEk8AAAAcAAJ , XBc8AAAAcAAJ
143 241–242 Auslegung der Figuren 1572
fehlt Prognosticon meteorographicum perpetuum 1572 G2JRAAAAcAAJ , uMdlAAAAcAAJ
144 242–243 Libri duo 1573
145 243–244 De natura rerum 1573 ua5SAAAAcAAJ tNkMdjyvKTQC , GvlRAAAAcAAJ
146 244–248 Chirurgia magna, Bd. 1 1573 8kjLFlyd9e4C , SxPk8gByVyoC , mtJSAAAAcAAJ , bxtlwox3vcYC
147 248–249 Chirurgia magna, Bd. 2 1573 DVSxCjxmjf0C , 1P6jcQcZt5gC , idJSAAAAcAAJ , awM2BGm_kf4C
146, 147 244–249 Chirurgia magna, Bd. 1-2 1573 OyKwfULPuI0C , rW9vcME2h1oC , yRaxrxc7buMC , OyNLAAAAcAAJ
148 250 Chirurgia minor 1573 y9hPDwxQdHsC , XyNLAAAAcAAJ , QpBYWxyjRq4C , e9JSAAAAcAAJ , SG_lfXOPvmgC
149 250–252 Wunder Arznei 1573 0klgAAAAcAAJ , 5edbAAAAcAAJ , _JFmAAAAcAAJ
150 252–253 Fünf Bücher von dem langen Leben 1574 fwl4JzTH4uUC , lV5dAAAAcAAJ , yFxVPm5_zZ4C , KYRmAAAAcAAJ , l3dVAAAAcAAJ , -ORaAAAAcAAJ , xt8bzU-Qs3IC
151 253–256 Das sechste Buch in der Arznei 1574 VAg8AAAAcAAJ URnNYkLabJkC
152 256–257 Testamentum 1574 ZAo8AAAAcAAJ
153 257–260 Schreiben von tribus principiis 1574 Xb4BVGANHc8C , 0OpaAAAAcAAJ , 8xtTAAAAcAAJ , 5OdbAAAAcAAJ , vfzSx97h4_4C , zz1SAAAAcAAJ
154 260–262 Onomastica II 1574 iAg8AAAAcAAJ 2eE5AAAAcAAJ , oVdWAAAAcAAJ , A0ZgAAAAcAAJ
155 263–264 Thurneisser: Hermeneia, das ist ein Onomasticum 1574 Tj3tNEWVo5IC , r5RmAAAAcAAJ
156 265–266 Labyrinthus und Irrgang 1574 Gx-GQXpJ874C
Variante zur Nr. 156 Labyrinthus und Irrgang (Variante) 1574 Eyf-4Ys4EZgC
157 267–268 Metamorphosis 1574 Kq9SAAAAcAAJ bIA8fggzjcYC , RvlRAAAAcAAJ , z9qQt_JQXgcC , -edbAAAAcAAJ2 , gYh67OSzj-EC , BfpRAAAAcAAJ , nl5dAAAAcAAJ
158 268–272 Archidoxa 1574 X-TW3op4ZbUC , RG5gAAAAcAAJ , PPlRAAAAcAAJ
159 273–274 Onomasticon 1575 U82sHhMkUgUC , wkVgAAAAcAAJ
160 274–276 Libri XIIII. Paragraphorum 1575 sQg8AAAAcAAJ dU3SN-5tJTMC , 4Qk8AAAAcAAJ
161 277–278 De secretis creationis 1575 Cec5AAAAcAAJ , MxluN5YO-ucC
162 278 Brevis Carinthia ducatus ... descriptio 1575 RKM6AAAAcAAJ , OHVdAAAAcAAJ
163 279–280 Volumen medicinae Paramirum 1575 lgg8AAAAcAAJ iXdVAAAAcAAJ
165 281–284 Opera, Bd. 1 1575 HeM5AAAAcAAJ , m06GgZk3QEMC , KxT2Zp6tog8C , jeBbAAAAcAAJ
166 284–288 Opera, Bd. 2 1575 a-M5AAAAcAAJ , QoYRSMs9unIC , Ytq47Dx7crwC
167 288–291 Vom Ursprung der Pestilenz 1575 4ZJkAAAAcAAJ
167a 291 Vom Ursprung der Pestilenz (Variante) 1575 dadeAAAAcAAJ
168 291–292 The true and perfect order to distill oyles o.J. [1575]
169 292 Batman, Stephen: Joyfull Newes out of Helvetia / The Ruinate Fall of the Pope Vsury 1575
170 292–293 Von den Krankheiten 1576 yQg8AAAAcAAJ
171 294–295 De Peste 1576 uQg8AAAAcAAJ 9udbAAAAcAAJ , cKdeAAAAcAAJ
172 295–296 Schreiben von warmen oder Wildbädern 1576 xg0weB9itkIC
Variante zu Nr. 172 Schreiben von warmen oder Wildbädern (Variante) 1576 ro9mAAAAcAAJ
173 297 Vom Ursprung und Herkommen des Bads Pfäfers 1576 Bl48AAAAcAAJ , xV88AAAAcAAJ
174 298–299 Von den offenen Schäden 1577 4gg8AAAAcAAJ yjw8AAAAcAAJ
175 299–300 Drei Traktate 1577 li84UAjCbrUC
176 300–302 Von der Wundarznei 1577 w8f55kzqC1AC
177 302–304 Aurora 1577 8Ag8AAAAcAAJ YytPAAAAcAAJ , wVhdAAAAcAAJ , gV5dAAAAcAAJ
178 305–309 Schreiben von den Franzosen 1577 _-dbAAAAcAAJ , Gz1ZAAAAcAAJ , vJRmAAAAcAAJ
179 309–310 Pharmacandi modus 1578 _0VgAAAAcAAJ
180 310–312 De morbo Gallico 1578 aQCQQXKhsiEC riNaAAAAcAAJ , 6jOSk9K6HvwC
181 312–314 De restituta utriusque medicinae vera praxis 1578 gg88AAAAcAAJ SM671g8squcC , qCReAAAAcAAJ , XINM1qTNgzcC , 51hdAAAAcAAJ
181a 314 De restituta utriusque medicinae vera praxis 1578 0nhxLGCNkY8C , sJJmAAAAcAAJ
181a 314 De restituta utriusque medicinae vera praxis 1578
182 315–318 Kleine Wundarznei 1579 54VI9BmQOlwC H69SAAAAcAAJ
183 318–320 Vanden eersten dry principijs 1580 tzZlAAAAcAAJ
184 320–321 The first part of the key of philosophy 1580
185 321–324 Fasciculus Paracelsicae medicinae 1581 DU5MAAAAcAAJ H19s0l_Hw8QC , 17GOPqKlnHQC , rbCkZnbZexIC , FHhVAAAAcAAJ , yCdSAAAAcAAJ
186 324–326 Congeries Paracelsicae chemiae 1581 xd5LAAAAcAAJ 8ZQt-Nxye9AC , r9c_v9-cj_sC , G1RWAAAAcAAJ , S5JmAAAAcAAJ , U681LaI7ZlMC , WvlRAAAAcAAJ , aDkPAAAAQAAJ
187 326–327 Opus Chirurgicum 1581 QtJSAAAAcAAJ , 2xVmAAAAcAAJ
188 327–328 Dat secreet 1581
189 328 Traicté de vitriol 1581
Anm. 328 Traicté de chirurgie 1581
190 328–331 Centum quindecim curationes 1582 3v87AAAAcAAJ qV5WAAAAcAAJ , NaCwMRiaBzEC , P-KuQvTmK7AC , cEA6AAAAcAAJ , F1ldAAAAcAAJ
191 331–334 Archidoxorum libri decem 1582 40dMAAAAcAAJ Os_zOqgDuSIC , BGL9wUzVufQC , kpJmAAAAcAAJ , hij4gUKpBKUC , gflRAAAAcAAJ , DlldAAAAcAAJ
192 334–335 Etliche Traktate 1582 Czc6AAAAcAAJ , pkA6AAAAcAAJ
193 335–336 Kurzer und wahrhafter Bericht 1583 e21WAAAAcAAJ , US5kAAAAcAAJ
194 336–340 Thurneisser: Kai hermenaia ... Onomasticum 1583 E3ydgDjaPJIC
195 340–341 De antimonio 1583
196 341–342 Libri quinque de vita longa 1583 pwI8AAAAcAAJ dSdVsglAW0gC , sOBbAAAAcAAJ , xSpgAAAAcAAJ , fTU6AAAAcAAJ , Kvg7AAAAcAAJ , SQo8AAAAcAAJ , qlUJXvZ_9ucC , Ijc6AAAAcAAJ , 9ZJmAAAAcAAJ
197 342–344 In Theophrasti Paracelsi Auroram ... Commentaria 1583 xhUYmvkC2NEC , Bfca1uyU-tMC , W7QHN8-EBOgC , YzU6AAAAcAAJ , Ejc6AAAAcAAJ , 6V9WAAAAcAAJ , J7hjAAAAcAAJ
198 344–345 Dictionarium Theophrasti Paracelsi 1583 UJJmAAAAcAAJ
fehlt Traicté de vitriol 1583
199 345–346 De natura rerum 1584 8gI8AAAAcAAJ _GZWAAAAcAAJ , yOosQmY7wQsC , ESBl_jEbsDUC , Xgo8AAAAcAAJ
200 347–349 Commentaria in archidoxorum libros 1584 JkhMAAAAcAAJ k8xR2-HKcMEC , Y7Tf2GaO7YIC , Kj5PftapXuYC , p8-8uHmhm5cC , 8e9RAAAAcAAJ , ZeFbAAAAcAAJ
201 349–350 De summis naturae mysteriis 1584 HiYQbFCzQlgC , PnlVAAAAcAAJ , jgI8AAAAcAAJ , -pJmAAAAcAAJ
202 350 In Theophrasti Paraelsi Auroram ... Commentaria 1584 9kdMAAAAcAAJ _N30h-jUgGcC , TuFRAAAAcAAJ , -e9RAAAAcAAJ , MIxXAAAAcAAJ , 2i3BeQtkPSYC
203 351 Dictionarium Theophrasti Paracelsi 1584 iV5hPPqrtPAC , ouVaAAAAcAAJ , L4xXAAAAcAAJ , Z-fveCWNXuwC
204 351–352 Metamorphosis 1584 zQI8AAAAcAAJ
205 352–355 Cyclopaedia Paracelsica christiana 1585 9iNfAAAAcAAJ , D3MeWJtEpYoC , a3dNAAAAcAAJ , WjNTAAAAcAAJ
206 355–356 Cheirurgia, Bd. 1 1585 QQ5BAAAAcAAJ
207 356–369 Cheirurgia, Bd. 2 1585 Rg5BAAAAcAAJ
208 359–360 Dreizehn Bücher 1585
209 360–362 Wunder Arznei 1586 6WVWAAAAcAAJ , mm4U30YIw8cC , R3q2pcwtFxwC
210 362 Cheirurgia, Bd. 1 1586 yXZBAAAAcAAJ
211 362–363 Cheirurgia, Bd. 2 1586 03ZBAAAAcAAJ
212 363 Dreizehn Bücher Paragraphorum 1586 Vgo8AAAAcAAJ
213 364–365 Magna alchymia 1587
Var. zu 213 Magna alchymia 1587
214 365 Etliche Traktate 1587
215 366–368 La grand chirurgie 1589 D24ydn_RmR4C , svHVRejHYf8C
216 368–376 Bücher und Schriften, Teil 1 1589 U5BSAAAAcAAJ dzI11mswBbAC , 6GteAAAAcAAJ , QyhSAAAAcAAJ
217 377–379 Bücher und Schriften, Teil 2 1589 apBSAAAAcAAJ UfUkxTfsv5wC , 8mteAAAAcAAJ , RChSAAAAcAAJ
218 379–382 Bücher und Schriften, Teil 3 1589 gpBSAAAAcAAJ Kx5C6pJdJT0C , 4yhSAAAAcAAJ , EmxeAAAAcAAJ
219 382–385 Bücher und Schriften, Teil 4 1589 NbhTAAAAcAAJ KKWijZwugPcC , LWxeAAAAcAAJ , IylSAAAAcAAJ
220 385–387 Bücher und Schriften, Teil 5 1589 7A48AAAAcAAJ OlI8AAAAcAAJ , YmxeAAAAcAAJ
220a 387–389 Bücher und Schriften, Teil 5, Appendix 1589 dgo8AAAAcAAJ bGxeAAAAcAAJ , QVI8AAAAcAAJ
221 389–395 Bücher und Schriften, Teil 6 1590 681TAAAAcAAJ fdU8bsjX42YC , PClSAAAAcAAJ
222 395–398 Bücher und Schriften, Teil 7 1590 qZBSAAAAcAAJ vK71BKrPj-EC , USlSAAAAcAAJ , iWxeAAAAcAAJ , qwxYAAAAcAAJ
223 398–401 Bücher und Schriften, Teil 8 1590 6Y9SAAAAcAAJ f0N2C_fqHIgC , 6Y9SAAAAcAAJ , ZSlSAAAAcAAJ , pGxeAAAAcAAJ , uwxYAAAAcAAJ
224 401–405 Bücher und Schriften, Teil 9 1590 wZBSAAAAcAAJ 0mxeAAAAcAAJ , Eta2MfnSmKcC
224 (Var.) 401 Bücher und Schriften, Teil 9 1591 x4HS-rfDEUcC , zwxYAAAAcAAJ , lylSAAAAcAAJ
225 405–406 Bücher und Schriften, Teil 10 1590 9hFbAAAAcAAJ , Fw1YAAAAcAAJ , o35SAAAAcAAJ
225 (Var.) 405–409 Bücher und Schriften, Teil 10 1591 AJFSAAAAcAAJ oKhpmqF5sKcC , A21eAAAAcAAJ , wilSAAAAcAAJ
226 409–410 Bücher und Schriften, Nachdruck, Bd. 1 1589 (1599?) MQxYAAAAcAAJ
227 410 Bücher und Schriften, Nachdruck, Bd. 2 1589 (1599?) OgxYAAAAcAAJ
228 410 Bücher und Schriften, Nachdruck, Bd. 3 1599
229 410 Bücher und Schriften, Nachdruck, Bd. 4 1589 (1599?)
fehlt Bücher und Schriften, Nachdruck, Bd. 5 1589 (1599?)
230 411 An excellent treatise 1590
231 411–413 Chirurgischer Bücher und Schriften 1591 ZQ88AAAAcAAJ nX5SAAAAcAAJ
232 414 La grand chirurgie 1593
233 414–415 Klage über seine eigenen Discipel 1594 AsXxd2Pk7DkC , 6g1TAAAAcAAJ , Ay1SAAAAcAAJ
234 415–416 Klage über seine eigenen Discipel 1594 FgM8AAAAcAAJ k8RaAAAAcAAJ
235 416–417 Beschreibung von des Bads Pfeffers 1594
236 417–418 Chirurgia vulnerum 1595
237 419 Kunstkammer 1595 8ZFnNQhayGEC , l-k0gcWctg4C , sFRWAAAAcAAJ
Variante zu Nr. 237 Kunstkammer 1595
238 420–421 Theophrastisch Vademecum 1596
239 421–422 A hundred and fourteen experiments 1596
240 422–423 The first part of the key of philosophy 1596
fehlt Vom Cometen Anno 1596 o.J. [1596] v1ZRAAAAcAAJ
241 423 Etliche Traktate 1597 TgM8AAAAcAAJ
242 423 Theophrastisch Vade Mecum 1597 r-FbAAAAcAAJ , Qb1aAAAAcAAJ , Fe5kAAAAcAAJ
243 424 Theophrastisch Vade Mecum 1597 WFw8AAAAcAAJ , 5V5VAAAAcAAJ , lIxMKQlUBFEC
245 427 Labyrinthus 1599 mpl0HaZjauUC , gvpRAAAAcAAJ , YK9SAAAAcAAJ , uipgAAAAcAAJ
246 428–429 Quadriga aurifera 1599 f0DvWZtGticC , dfpRAAAAcAAJ , 0gm_aQ6FpWQC , Hd2wFG6rGmgC
248 430 Kurzer und wahrhafter Bericht 1600
249 430–431 Wolf, Johann: Lectionum ... Bd. 1 1600 AX9jwjkqF90C , ZHNkAAAAcAAJ , UwmJNRh4kiYC , GHRhAAAAcAAJ , Z9KO3e5SUGYC , 8J_PVToJmNYC , lcc9AAAAcAAJ , qjphAAAAcAAJ
Wolf, Johann: Lectionum ... Bd. 1 (Variante) 1600 TK0_AAAAcAAJ , M8RQAAAAcAAJ
250 431 Wolf, Johann: Lectionum ... Bd. 2 1600 esNQAAAAcAAJ , A-NBAQAAMAAJ , iHNkAAAAcAAJ , 4TphAAAAcAAJ , qnjgXTQUaOIC , ka0_AAAAcAAJ , Eiu8S5cQo5QC , TAOw7iZrx0EC
Wolf, Johann: Lectionum ... Index 1608 9NJqL34MtN4C , JLBmAAAAcAAJ , EbtpAAAAcAAJ , lMtYAAAAcAAJ
251 432 Theatrum Chemicum, Bd. 1 1602 QMNq-MFIz48C
Theatrum Chemicum, Bd. 2 1602 Afk9AAAAcAAJ , aNBZAAAAcAAJ
252 432 Theatrum Chemicum, Bd. 3 1602 GtJLAAAAcAAJ
252 432 Theatrum Chemicum, Bd. 3 (Variante) 1602
Pezel: Theophrastus Redivivus 1602
253 433 La grand chirurgie 1603
254 434–438 Bücher und Schriften, Teil 1 1603 SSVVAAAAcAAJ , 2CdAAAAAcAAJ , 5aBmAAAAcAAJ
254 434–438 Bücher und Schriften, Teil 2 1603 2ydAAAAAcAAJ
254 434–438 Bücher und Schriften, Teil 3 1603 6ydAAAAAcAAJ , 8qBmAAAAcAAJ
254 434–438 Bücher und Schriften, Teil 4 1603 8CdAAAAAcAAJ , _qBmAAAAcAAJ , ZiVVAAAAcAAJ
254 434–438 Bücher und Schriften, Teil 5 1603 T6BmAAAAcAAJ , -ydAAAAAcAAJ
255 438–440 Bücher und Schriften, Teil 6 1603 BChAAAAAcAAJ , WaBmAAAAcAAJ
255 438–440 Bücher und Schriften, Teil 7 1603 CChAAAAAcAAJ , jiVVAAAAcAAJ , YqBmAAAAcAAJ
255 438–440 Bücher und Schriften, Teil 8 1603 FihAAAAAcAAJ , b6BmAAAAcAAJ
255 438–440 Bücher und Schriften, Teil 9 1603 iSlAAAAAcAAJ , daBmAAAAcAAJ
255 438–440 Bücher und Schriften, Teil 10 1603 pCVVAAAAcAAJ , qSlAAAAAcAAJ , jqBmAAAAcAAJ
256 440–443 Opera Bücher und Schriften, Bd. 1 1603 rBroMZ8dSQQC , Cxg-AAAAcAAJ
257 443–446 Opera Bücher und Schriften, Bd. 2 1603 UfNLAAAAcAAJ iRBRAAAAcAAJ
Opera Bücher und Schriften, Bd. 1-2 1603 8rBUAAAAcAAJ
258 446–447 Bertheonea 1603 YEVMAAAAcAAJ AE8G4Sw2Kv8C , 6PYXRen1DYcC , ooYUUbergxcC
259 447–448 Operum ... tomus 1 1603 ZuPKiGB4pQsC , b7-ZEmZzV4wC , kyRVAAAAcAAJ , 41k6uW72v0kC , dNFfAAAAcAAJ
260 448–449 Operum ... tomus 2 1603 P1wXjJ9ADpcC , eNFfAAAAcAAJ
261 449–450 Operum ... tomus 3 1603 1uw9w8k6eQMC , g9FfAAAAcAAJ , Z0xcBKd17pcC , _yRVAAAAcAAJ
262 450–451 Operum ... tomus 4 1603 FktMAAAAcAAJ nZTBQRtSE0wC , 7Qutn3iSAloC , jtFfAAAAcAAJ
263 451–452 Operum ... tomus 5 1603 oCT-zuPjMTQC , rH_egWPZWJkC , IiVVAAAAcAAJ , ntFfAAAAcAAJ
zu Nr. 263 451 Operum ... tomus 5, Variante 1603 JktMAAAAcAAJ
264 452–453 Extract der Bücher und Schriften 1603
265 453–454 Alchimia vera 1604 IpNmAAAAcAAJ , 7jc6AAAAcAAJ
266 455 La fonderia del Don Antonio Medici 1604
267 455–464 Chirurgische Bücher und Schriften 1605 CgpBAAAAcAAJ , HnVVAAAAcAAJ , FApBAAAAcAAJ , 55c2Qj17biYC , Mr1hqtPmsykC
268 464–465 Kleine Hand-Bibel 1605
269 466–467 Operum ... tomus 6 1605 Dk0U1twsNt8C , hmIVSKFXavkC
Operum ... tomus 6, Variante 1605 N0tMAAAAcAAJ
270 467–468 Operum ... tomus 7 1605 Oki8O1jNTkwC , ywnCBRi67qIC , Br5_ovYmL9EC , qR_CkUwylTIC
271 468–469 Operum ... tomus 8 1605 3urZuEjzvdAC , T9Is59JCVUEC , bRuWqNaEeWMC
272 469 Operum ... tomus 9 1605 AcOYzozqkt8C , aRS5kEWoQa4C , TYa2MJxOj2wC , KihAAAAAcAAJ
273 469–470 Operum ... tomus 10 1605 S0VMAAAAcAAJ 8SW1Bjt-4XAC , AuEj9EsYLtEC , fshxEVnmBDMC , 23Nlpr-ErycC , OChAAAAAcAAJ
274 470–471 Operum ... tomus 11 1605 Cjc1BrKERs0C , Rew3zz4b8BUC , GYtDXyuBeVoC , SChAAAAAcAAJ
fehlt Schöneich, Peter: Gründlicher Bericht 1605
275 471–472 Hundert und vierzehn Experimenta 1606 jDFZAAAAcAAJ , Hfg8AAAAcAAJ
276 472 Farrago philosophorum 1606 TpZmAAAAcAAJ
277 473–474 Cabala chymica 1606 llg6AAAAcAAJ
278 474–475 Theophrastisch Vademecum 1607
279 476–477 La grand chirurgie 1608 Nd1aAAAAcAAJ , krEC3yhSCtUC
280 477–479 Thesaurinella olympica 1608 7sAE7BqxD98C , QnhVAAAAcAAJ , EZQyfTiJMMIC , HVVAAAAAcAAJ , zGFAAAAAcAAJ , yUZMAAAAcAAJ
281 479–480 Epitome chronicorum Carynthiae 1608 Cc1LAAAAcAAJ
282 480–482 Pandora magnalium naturalium 1608 PEhMAAAAcAAJ NGM6AAAAcAAJ
283 482–485 Rosarium novum olympicum, Teil 1 1608 KkhMAAAAcAAJ F1VAAAAAcAAJ , htlOAAAAcAAJ , k3bugClBZ2AC
Rosarium novum olympicum, Teil 1, Var 1608 PllAAAAAcAAJ
283 482–485 Rosarium novum olympicum, Teil 2 1608 G1VAAAAAcAAJ , SllAAAAAcAAJ , ewnn5PGfSo4C
284 485–487 Kleine Wundarznei 1608 zDFZAAAAcAAJ
285 487–489 Zween unterschiedene Tractat 1608 Sm5gAAAAcAAJ , a5JmAAAAcAAJ
286 489–490 Khunrath: De igne magorum 1608
287 490–491 Theophrastisch Vademecum 1608 VsFaAAAAcAAJ
Anm. 502 Rhenanus, Johannes: Urocriterium 1609 n72ySoPmUEQC
Le miroir des alchimistes 1609 tIMfbhZbUNgC
492 Le trompette françois s.a. [1609?] xYdAAAAAcAAJ , 6RNxN8aez3cC
288 491–492 La prophetie de ce grand Bombast 1610 SYlmAAAAcAAJ , oCZNAAAAcAAJ
fehlt Schöneich, Peter: Gründlicher Bericht 1610
289 492–493 Kurzer doch gründlicher Traktat 1611 xfmUZ_obQlAC
290 494 Burggrav, J.E.: Biolychnium 1611 LObWag1Qqm4C , zR5gAAAAcAAJ , _8N3YjaUqtMC , tCBmAAAAcAAJ
fehlt Farrago philosophorum 1611 7uZbAAAAcAAJ , UpZmAAAAcAAJ
291 494–495 Ruland: Lexicon alchemiae 1612 lkFMAAAAcAAJ _f3imsGCs8YC , 8fV_oaASO1oC , 6OidZhTOIikC , Lvm1pP4MFIwC , h3lVAAAAcAAJ , y7RmDWlMpZAC , ck1E76ZhDl4C , JWJAAAAAcAAJ , a-NEOmbzlgoC , wquFUlitvakC , BhIOAAAAQAAJ , 9_plAAAAcAAJ
292 495–496 Dat secreet 1612 h_sPCDEy3QUC
Anm. 495–496 Toyson d'or 1612 SopmAAAAcAAJ
Toyson d'or 1613
293 496–497 De Peste 1613 7dJdAAAAcAAJ , 43pAAAAAcAAJ , 3y5kAAAAcAAJ , UNVfAAAAcAAJ
294 497–499 Rhenanus: Solis e puteo emergentis 1613 NKDW6PbYnGoC , qrEUAAAAQAAJ , _zVAAAAAcAAJ , n0ZLAAAAcAAJ , cbAUAAAAQAAJ , BGJAAAAAcAAJ , CvdTAAAAcAAJ
295 499 Theatrum chemicum, Bd. 1 1613 wskk9WKIjksC , GKVIn-FcO5sC
Theatrum chemicum, Bd. 2 1613 Iwl0JAD6xGUC , FmWrR4QtevMC
Theatrum chemicum, Bd. 3 1613 YEKal5CaGB4C , ss6xTu8kBjQC , 2GwlicG320sC
295 499 Theatrum chemicum, Bd. 4 1613 8KFxGBwCmPoC , 5_JlAAAAcAAJ , Tf9ZAAAAcAAJ , 0K_BauII5NcC , S2NaXaJImgIC
Theatrum chemicum, Bd. 5 1622 KyoK5HlEZNsC , 4z_dmCkmDX4C , 0kwc6FI7YqgC , _JlAAAAcAAJ
296 499–501 VI Prognostica 1613
297 501–502 Fasciculus. Oft Lust-Hof 1614 yIVnAAAAcAAJ
Anm. 502 Rhenanus, Johannes: Urocriterium 1614 VN5RAAAAcAAJ , 7EUp-8pO6oUC
fehlt Schöneich, Peter: Gründlicher Bericht 1614(?)
298 503 Kunstkammer 1615
299 504 Rhenanus: Solis e puteo emergentis 1615 cpOCA8YkFp0C , mC4oCFG4jrIC
300 505–506 Opera Bücher und Schriften, Bd. 1 1616 rLdCknLiV_8C , fJKihJb4nI4C , jMtaAAAAcAAJ , 7uhaAAAAcAAJ , vBBRAAAAcAAJ , m_9QAAAAcAAJ
301 506 Opera Bücher und Schriften, Bd. 2 1616 f-pS7u0rp6EC , R55U_mde6-EC , 2gtRAAAAcAAJ
302 507–508 Chirurgische Bücher und Schriften 1618 fDAr-5WR7T4C , iB1AAAAAcAAJ
Chirurgische Bücher und Schriften, Variante 1618 LApBAAAAcAAJ
303 508–511 Philosophia de limbo 1618 REhMAAAAcAAJ
304 511–512 Ternio reliquiarum alchymiae 1618 d95LAAAAcAAJ 22Y6AAAAcAAJ
305 512–513 Theophrastische Practica 1618 V95LAAAAcAAJ
306 513–516 Philosophia mystica 1618 -_Ru3vX8wlEC , Z6Nqle5V_TgC
Philosophia mystica, Variante 1618
307 516–517 Libellus Theosophiae 1618 SUhMAAAAcAAJ WXReAAAAcAAJ
308 517–518 Commentatio 1618 L0BBAAAAcAAJ
309 518–519 Kurze und eigentliche Beschreibung 1619
310 519–520 Vande heymlijcheden 1619
311 520–521 Liber sermonum 1619 SEhMAAAAcAAJ
312 521 Auslegung oder Bericht 1619
313 521–522 Drei unterscheidene Traktätlein 1619
Offenbarung göttlicher Majestät 1619 szRBAAAAcAAJ , iAIrAAAAYAAJ
314 522–523 Reformier-Spiegel 1620 UEhMAAAAcAAJ& fq5DAAAAcAAJ , iJBgAAAAcAAJ , wKBLAAAAcAAJ , xKBLAAAAcAAJ , W0hMAAAAcAAJ
315 523–524 Das kranke Römische Reich 1620 qVViAAAAcAAJ , 4Q9UAAAAcAAJ , cIpmAAAAcAAJ , UKv1NSbccsQC , mqZLAAAAcAAJ
316 525 VI Prognostica 1620 kfFMAAAAcAAJ
317 525–526 VI Prognostica 1620 qkZMAAAAcAAJ i21RAAAAcAAJ
318 526 VI Prognostica 1621 4UZMAAAAcAAJ gKRRAAAAcAAJ
319 527–528 Heptas alchymica 1621 g5JmAAAAcAAJ , BmQ6AAAAcAAJ
320 528–529 Wundarznei 1622 UG49AAAAcAAJ
321 529–530 De peste 1622 e95LAAAAcAAJ -MZaAAAAcAAJ , KItmAAAAcAAJ
322 530–532 Extract einer Prophecey 1622
fehlt Wahrhaftige Beschreibung 1623
fehlt Wahrhafte Beschreibung, Einblattdruck 1623
323 532; Parac.–Hss. 803–804 La petite chirurgie 1623 ENpMAAAAcAAJ
324 532–533 Halteren, Nicolaes van: Princelijck gheschenck 1623 1g1pAAAAcAAJ
325 533–534 Nucleus sophicus oder Auslegung 1623 Qk5MAAAAcAAJ qWQ6AAAAcAAJ , qJZmAAAAcAAJ , 82M6AAAAcAAJ
326 534–535 Nucleus sophicus seu Explanatio 1623 nZZmAAAAcAAJ , g2Q6AAAAcAAJ
327 535–536 Ideae reformandi Antichristi, Bd. 1 1623 xzVBAAAAcAAJ , Dq4iACn_tOcC , qMyTZ-PefTsC
327 535–536 Ideae reformandi Antichristi, Bd. 2 1623 J4uLiOr80S0C
Ideae reformandi Antichristi, Bd. 3 1623 X7HA7B9vNTMC
Anm. 536 Poppius, Johann: Von der Wassersucht 1623 ArUvzCzUAD4C
Poppius, Johann: Von der Wassersucht 1622
Poppius, Johann: Von der Wassersucht 1623
Poppius, Johann: Von der Wassersucht 1623
Anm. 536 Poppius, Johann: Von der giftigen ... Hauptkrankheit 1623 WVyod1CQxIgC
fehlt Rhenanus: Solis e puteo emergentis 1623 XnpVAAAAcAAJ , XH_MK32dTVIC
328 537–538 Clavis oder das 10. Buch der Archidoxen 1624 j4RlsV6e4uQC
329 538 Ripley, George: Chymische Schriften 1624 gS1MAAAAcAAJ Wo9mAAAAcAAJ , g2Y6AAAAcAAJ
330 539–541 Magische Prophezeiung 1625
Anm. 541 Occulta philosophia 1625
331 541–542 Medicina diastatica 1629 oi1MAAAAcAAJ qFhWAAAAcAAJ , 3O49FygYJ3EC
332 542–543 De kleyne chirurgie 1629 4VJkAAAAcAAJ , IRdpAAAAcAAJ , X7dlAAAAcAAJ
333 543 Burggrav, J.E.: Biolychnium 1629
334 544 Burggrav, J.E.: Biolychnium 1630 g95LAAAAcAAJ ealeAAAAcAAJ
335 544 Wolbewährte Wundarznei 1630
336 545–547 Les XIV livres des paragraphes 1631
336a 547 Les XIV livres des paragraphes, Variante 1631 tl1iBwZuPbIC , HSJbt790DMUC , 0gJS-oZUsEkC
337 547–548 Meteora 1631 xbZlAAAAcAAJ
338 548–549 Prognosticon 1631
339 549–550 Prognosticon 1631
340 550–551 Prophezeiung 1631 xqJRAAAAcAAJ
341 551 Prophezeiung 1631
342 552 Nachdenkliche Prophezei 1631 eFZcAAAAcAAJ
343 552–553 Prophezeiung 1631
344 553 Prophezeiung 1631
fehlt Prophezeiung 1631
345 553–554 Prognosticon Halbmayerianum 1631 iN5LAAAAcAAJ
346 554–555 Prophezeiung 1631
347 555 Prophezeiung 1631
fehlt Ihrer Königl. Majst. zu Schweden/ [et]c. ernstliches Mandat 1631
348 555–556 Prophezeiung 1632
349 556 Wahrhafte Beschreibung 1632
350 556–557 Des mitternächtigen Post-Reuters 1632
351 557–558 Des mitternächtigen Post-Reuters 1632 ohhaAAAAcAAJ , e8Y5AAAAcAAJ , gPpVAAAAcAAJ
521 / 351.3 Parac.–Hss. 804–805 Des mitternächtigen Post-Reuters [1631] 7kZMAAAAcAAJ e-ZoAAAAcAAJ
352 558 Des mitternächtigen Post-Reuters 1632
353 558–560 Des mitternächtigen Post-Reuters 1632
354 560 Wunderbare Prophezeiung 1632
fehlt Unterschiedliche Passporten [1632] 0ZY-HSfFfNIC
355 560–561 De pharmacandi modo 1633
356 561–562 The secrets of physick 1633
Anm. 562 Hery, Thierry de: La methode curatoire 1634
357 562–563 Rhenanus, Johannes: Opera chymiatrica 1635 ZS0JobS7KJcC , LctaAAAAcAAJ , eZyDbAwOdkQC , YGI6AAAAcAAJ
358 563–564 Schatzkammer der Natur 1635
359 564 Alberghetti: Fisiologia chimica 1636 aB3uHkgUpwwC
fehlt Sennert: Verhandelingh der toover-sieckten 1638 kcmIp7_37y8C , vVsbLqBM-SoC , y_l8CXX2-eEC , JlVkAAAAcAAJ , -1JbAAAAQAAJ
360 564–566 Fünf unterschiedliche Traktätlein 1640 Sqvj7XZ22IUC
fehlt Neun vhralte Propheceyungen 1643
fehlt Prophetie om den Løwe aff Norden Extract 1643
361 566–567 Locatelli: Theatro d'arcani 1644 n95LAAAAcAAJ , iNuCyzWTIegC , gxyerIfEWzkC
362 567 Philosophia Paracelsica 1644 gU9oAAAAcAAJ
363 567–568 Schatzkammer der Natur 1645
fehlt Prophezeiung vom Löwen aus Mitternacht 1646
fehlt Sennert: Verhandeling der toover-sieckten 1646 OmgxckOPMtoC
fehlt Sennert: Verhandeling der toover-sieckten 1646 gzZmAAAAcAAJ
365 569–570 A new light of alchymie 1650
367 571–572 Schatzkammer der Natur 1651 NVRWAAAAcAAJ
370 573–575 Three exact pieces 1652
371 575–576 Johnson: Lexicon chymicum 1652 0TwWza-y8VQC , MUVMAAAAcAAJ , d645AAAAcAAJ , BZu76z-kO7AC
Johnson: Lexicon chymicum 1652
372 576–577 Johnson: Lexicon chymicum 1652/53 N0VMAAAAcAAJ , kgLFBIYfyrEC
373 578 Medicina diastatica 1653 m4tmAAAAcAAJ
An exact collection 1653
Anm. 578–579 Partilicius: A new method of physick 1654
375 579–580 Of the supreme mysteries 1656
376 580–582 His dispensatory 1656
377 582 Locatelli: Theatrum arcanorum 1656
378 582–584 Philosophy reformed and improved 1657 HyVIAAAAMAAJ
379 584–585 Of the chymical transmutation 1657 GjpH5vU1_VAC
380 585 Johnson: Lexicon chymicum 1657 Za45AAAAcAAJ , B146AAAAcAAJ , 8RDBp9w2UhwC , NXWHzsiVry0C , 0mlnAAAAcAAJ
381 585–590 Opera omnia, Bd. 1 1658 Cm9EAAAAcAAJ , RK8qdfzyNhEC , 2mmY9l3obJAC , M7H24R3B78YC , NhD_f0Y46IIC , OtPavae2LNIC , crhUAAAAcAAJ , mk8_AAAAcAAJ , fAA6Advd-pMC , aQFRAAAAcAAJ , 48ysr2OuhiIC , zfJLAAAAcAAJ
382 590–593 Opera omnia, Bd. 2 1658 z5ClRxZ_v9QC , chdPGPg51SsC , z1y2KizJn24C , Ix5-ktmZX-4C , pJ_J7AY52CIC , 1k8_AAAAcAAJ , XG9EAAAAcAAJ , nbhUAAAAcAAJ , EOFbAAAAcAAJ , fBBRAAAAcAAJ , IOfc30coGFAC , CY_3w4PYsmoC
383 593–595 Opera omnia, Bd. 3 1658 w67sEM7To4wC , BVQSWsWVSCMC , s3evaXAguGcC , 6jPPZsZSP9QC , 0WtTBSBLFkkC , qbhUAAAAcAAJ , pBBRAAAAcAAJ
Anm. 596 Martini: Anatomia urinae 1658/59 ptyNna4QKZMC , 2M5fAAAAcAAJ , lyCh9RVPaWIC , R3ydnPWs9f4C , 8F9WAAAAcAAJ
389 599–600 His aurora 1659
390 600 Theatrum chemicum, Bd. 1 1659 _wCuOJSht1kC , 0mdWAAAAcAAJ , kyVfAAAAcAAJ , Cj4u8uF6p9wC
Theatrum chemicum, Bd. 2 1659 Nj5SsV6ggcIC , yy4PAAAAQAAJ , 52dWAAAAcAAJ , v9Lp9Gont1IC , 48SHa7z5xzYC , gFk6AAAAcAAJ , IkGNTBl8kEAC , ALSS5CEl7IYC , EDF7x0sLAfAC
Theatrum chemicum, Bd. 3 1659 rzUQ4hDnasQC , vp0PYeB8tlYC , jTGy-Rvl9oYC , mNhQAAAAcAAJ , YZ7b88V6IFAC , _V5WAAAAcAAJ , WCIQ77qdnMAC , Lvw9AAAAcAAJ , hEo6AAAAcAAJ , lC8PAAAAQAAJ
390 600 Theatrum chemicum, Bd. 4 1659 VPw9AAAAcAAJ , FbokXpNCg3EC , Ul9WAAAAcAAJ , spQqOAzrzKEC , 6VU_mxZSeOoC , SuXmcNbVxiMC
Theatrum chemicum, Bd. 5 1660 n19WAAAAcAAJ , Q33GW7lYq1YC , t_w9AAAAcAAJ , lvmj2NrZUxoC
390 600 Theatrum chemicum, Bd. 6 1661 vJ9K4kmTb54C , LdvJQsz5mIUC , o-DL0dzMGbUC , yV9WAAAAcAAJ , kzts12iOsmgC , aXBHFkR4x64C
Anm. 600–601 Hessling: Theophrastus Redivivus 1659 kD5MAAAAcAAJ
Anm. 600–601 Hessling: Theophrastus Redivivus, Variante 1659 ZnleAAAAcAAJ
An exact collection 1659
Anm. 601 Impostura Theophrasti Redivivi 1660 tKJfAAAAcAAJ
Anm. 601 Impostura Theophrasti Redivivi 1660 gHleAAAAcAAJ
391 601–602 Johnson: Lexicon chymicum 1660 lqw7KS7GnAkC , ZUVMAAAAcAAJ , LTNb-d9ayygC , lXWUVrgG02kC , nlhWAAAAcAAJ , bUVMAAAAcAAJ , lf3IPlTTytgC
392 602–603 His archidoxes 1660
Anm. 603 Fundamenta vera chymiae 1660
393 603–604 His archidoxes 1661
394 604 Ruland: Lexicon alchemiae 1661 EXpVAAAAcAAJ , NWJAAAAAcAAJ
395 605–606 His archidoxes 1663
Anm. 606–607 Hessling: Theophrastus Redivivus 1663 0gfxtTvD6wUC , qT5MAAAAcAAJ
fehlt Turci-Cida 1664 esZZAAAAcAAJ , p61SAAAAcAAJ , 3nNnAAAAcAAJ
Impostura Theophrasti Redivivi 1664 qj5MAAAAcAAJ
Anm. 607 Locques: Les rudimens de la philosophie naturelle 1665 hIPpoA7JbTIC
Anm. 607 Zenexton Ante-Pestilentiale 1665 5i1kAAAAcAAJ
396 607–608 Tentzel: Medicina diastatica 1666 QFdWAAAAcAAJ
397 608 Locatelli: Theatro d'Arcani 1667 Oq8JOPo7KLwC , UtFaAAAAcAAJ , FL9GzF1ipzYC , fgWjECWV0YMC , TdxLAAAAcAAJ
398 609 Rhenanus: Opera chymiatrica 1668 MkRMAAAAcAAJ
399 609–610 Wolf: Lectiones memorabiles, Bd. 1 1671
Wolf: Lectiones memorabiles, Bd. 1, Var. 1671 FMtZAAAAcAAJ , U9RmAAAAcAAJ , d4J7xLKpZJwC , pHNkAAAAcAAJ , zv5g3pqU9mcC
Wolf: Lectiones memorabiles, Bd. 1, Var. 1671
400 609–610 Wolf: Lectiones memorabiles, Bd. 2 1671 wnNkAAAAcAAJ , odRmAAAAcAAJ , 4ri4JI8phJ4C , l8tZAAAAcAAJ
Wolf: Lectiones memorabiles, Index 1672 l9RmAAAAcAAJ , dW1cdK9QuTMC , wXNkAAAAcAAJ , JhNvzY3D_84C
401 610 Ruland: Lexicon alchemiae 1671
402 610–612 Astronomia inferior 1674 6_VlAAAAcAAJ , KJ1ZLfXG4aAC
(in 402) Kurzer und wahrhafter Bericht 1674 hVU6AAAAcAAJ , p0D_FWmY2PUC , CM1aAAAAcAAJ
403 612 A new light of alchymy 1674
fehlt Kempe: Den anatomerade graanen 1675
404 613 Kempe: Der anatomirte Tannenbaum 1675 xDescZBtB2AC
Anm. 614 Liquor alchahest 1675
Offenbarung göttlicher Majestät 1675 -jRBAAAAcAAJ , 2r0Oid8uPQ0C
405 614–616 Magnalia medico-chymica 1676 FlZWAAAAcAAJ , zUb2v_Kyr6gC
406 616 Johnson: Lexicon chymicum 1676
407 616 Rhenanus: Opera chymiatrica 1676
408 616–617 Von Tincturen, Stein der Weisen 1677 Gki33zF8DTUC
409 617 Johnson: Lexicon chymicum 1678 AxxmAAAAcAAJ
410 617–618 Mercurii zweifacher Schlangenstab 1679
412 619–620 Lapis animalis microcosmicus 1681 NB_i21JHhs4C
413 620 Lapis mineralis 1681 z8FmEjUuA8UC , EMpaAAAAcAAJ , fvXZ2UBD98UC
414 620–622 Lapis vegetabilis 1681 nt1LAAAAcAAJ 9kxWhhw3BEkC , A8paAAAAcAAJ
415 622 Schatzkammer der Natur 1681
416 623–624 Thesaurinella olympica 1682 u_UTAAAAQAAJ , u1w6AAAAcAAJ , N2VWAAAAcAAJ , S0RMAAAAcAAJ
fehlt Kempe: Die schwedische Standart 1683
417 624 Mercurii zweifacher Schlangenstab 1684
418 623–626 Kleine Hand- und Denk-Bibel 1684 k9JjAAAAcAAJ
419 626 Gröstes und höchstes Geheimnüsz 1686
420 627 Liber de occulta philosophia 1686 ut1LAAAAcAAJ
421 628 Erbinäus, Grund-Säulen 1689 wK0_-zw2BOMC
fehlt Etliche sonder- und wunderbare 1689
423 629–630 Etliche sonder- und wunderbare 1690
424 630–631 Arcana philosophia 1697 LIhmAAAAcAAJ
fehlt Arcana philosophica 1697
fehlt Præmissæ prognosticorum nov-antiquorum, 1697 4mNjAAAAcAAJ
425 631–632 Trinum chymicum secundum 1700 eJNmAAAAcAAJ
426 632–633 Gottfried Arnolds Fortsetzung... 1700 w9RMAAAAcAAJ , GE9QAAAAcAAJ , dXNkAAAAcAAJ
427 633 Prophetie du Comte Bombast 1701
428 633–634 Arnold: Historie der kerken 1701
Manget: Bibliotheca chemica curiosa, 1 1702 7_JLAAAAcAAJ , jc1QAAAAcAAJ , kW_RiNRZrdYC , gVqPUS7lx-IC , Pjjlccyq_x0C , 3NE-AAAAcAAJ , Xl0m6mm23HcC , VCkvwnUgheoC , AisgkOSYkp0C
429 634 Manget: Bibliotheca chemica curiosa, 2 1702 Yvd0O0irDqIC , yIYwdH0SW1IC , BtI-AAAAcAAJ
Anm. 635 L'Alkaest ou le dissolvant universel 1704
fehlt Collecti processus 1704 1147AAAAcAAJ
fehlt Des Europäischen Tag-Registers ... 4. Jahr 1704 vE9TAAAAcAAJ
431 635 Operis mineralis ... Teil 1 [bis 3] 1705 v_BkAAAAcAAJ
Anm. 635–636 Trifertes Sagani 1705
Anm. 636–637 Compendium alchymist. novum 1706
Anm. 637 Medicina practica 1707
432 637–638 Aureum vellus 1708 pXdVAAAAcAAJ , DFfXUUzDcMC , dDFfXUUzDcMC
433 639–640 Armamentarium sanitatis paracelsianum 1709
fehlt Römeling: Die Zerstörung Babels 1710 44RUAAAAcAAJ
fehlt Römeling: Die Zerstörung Babels 1710 XMo8AAAAcAAJ
fehlt Alethophili Sendschreiben an Herrn M.R.O. 1712 E2FVAAAAcAAJ
434 640–641 Kleine Hand- und Denk-Bibel 1715
fehlt Gottfried Arnolds Fortsetzung... 1715 6glQAAAAcAAJ , csZhAAAAcAAJ
435 641 Glauberus concentratus 1715 jqfV9kLE5PsC
436 641–642 Eröffnete Geheimnisse 1718 AlxaAAAAcAAJ , 3d6X6CRY8L8C
437 642–643 Der wahren chymischen Weisheit Offenbarung 1720
438 643–644 Neu eröffnete Kunst-Kammer 1720
439 644–645 Abregé de la doctrine de Paracelse 1724 OnC7c9Z-UB8C
440 646 Tentzel: Schriften 1725 bkNMAAAAcAAJ
441 646–647 Gottfried Arnolds Fortsetzung... 1729 9ulWAAAAcAAJ , 3QZlAAAAcAAJ , M8k-AAAAcAAJ
o.Nr. 647 Der Thüringische Theophrastus Paracelsus 1730 7jhBAAAAcAAJ , 691LAAAAcAAJ
442 647–648 Kleine Hand- und Denk-Bibel 1736 4URMAAAAcAAJ
443 648–649 Geheimes und vollständiges Wunsch-Hütlein 1738 KC5MAAAAcAAJ , zMRZAAAAcAAJ , p2c6AAAAcAAJ
444 649–651 Vanderbeeg: Manuductio 1739 kwp3238GpAgC , CM1LAAAAcAAJ , WVVAAAAAcAAJ
445 651 Vanderbeeg: Manuductio, andere Aufl. 1739
446 651 Arnold: Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historien 1740 ovdLAAAAcAAJ FtVhAAAAcAAJ , ovdLAAAAcAAJ , 4glQAAAAcAAJ , hUeq-BLNT4MC , rtc_AAAAcAAJ
447 651–652 Sammlung einiger Weissagungen 1741 -91LAAAAcAAJ
448 652 Sammlung einiger Weissagungen 1741 mZ5eAAAAcAAJ
fehlt Sammlung einiger Weissagungen 1741
fehlt Sammlung einiger Weissagungen 1741
449 652 Assemblage de quelques propheties o.J. [1741?]
fehlt Europäischer Staats-Wahrsager 1741 4QKJrMsX6m4C
450 653 Europäischer Staats-Wahrsager 1742 vUdMAAAAcAAJ
451 653–654 Geheimnüß aller seiner Geheimnüsse 1746 rzhZAAAAcAAJ
fehlt [Verdion]: Der merckwürdigen Geschichte des Göttingischen Studenten Zweyter Theil 1746 qh9VAAAAcAAJ
452 654–655 Europäischer Staats-Wahrsager 1748
453 655–656 Lumen Artis Prudentiae 1749 991LAAAAcAAJ
454 656 Geheimnüß aller seiner Geheimnüsse 1750 IUdMAAAAcAAJ
455 657 Schatzkammer der Natur 1756 T2Y6AAAAcAAJ , tCpbAAAAcAAJ
fehlt Sammlung einiger Weissagungen 1756 o3tYAAAAcAAJ
fehlt Neue Sammlung merwürdiger Geschichte 1756 J8Y5AAAAcAAJ
fehlt Merckwürdige Prophezeyungen 1757
456 657–658 Einige Weissagungen (79 S.) 1758
522 / 456a Parac.–Hss. 805 Einige Weissagungen (79 S.) 1758 IN5LAAAAcAAJ
457 658–659 Einige Weissagungen (39 S.) 1758
523 / 457a Parac.–Hss. 806 Einige Weissagungen (36 S.) 1758 e0FMAAAAcAAJ , WONaAAAAcAAJ
458 659 Europäischer Staats-Wahrsager 1758 oq1aAAAAcAAJ
459 660 Europäischer Staats-Wahrsager (Ndr.) 1758 _q7ePjXzc0cC
fehlt Sammlung einiger Weissagungen 1758
460 660 Zwey vortreffliche 1759
461 661 Geheimnüß aller seiner Geheimnüsse 1770 Kt5LAAAAcAAJ
462 661–662 Der Hermetische Nord-Stern 1771 kttLAAAAcAAJ
463 662–663 Chymischer Psalter 1771
464 663 Chymischer Psalter o.J. [1771?] lNtLAAAAcAAJ 7EdMAAAAcAAJ
465 664 Natürliches Zauber-Magazin 1771 dIpkAAAAcAAJ
466 664 La Fausseté des miracles 1775 OdxLAAAAcAAJ hCYPAAAAIAAJ
fehlt La Fausseté des miracles o.J. IgReAAAAcAAJ , mo0NAAAAQAAJ , Ee9NAAAAcAAJ
467 665 Natürliches Zauber-Magazin 1779
468 665 Hermetisches Museum 1782 mURMAAAAcAAJ
469 665–666 Aurora Philosophorum 1783
470 666–667 Richtiger Wegweiser 1784
471 667 Aphrodisiacus 1789 OfJLAAAAcAAJ xYwBneb1SaMC , _1hcAAAAcAAJ , mRt1GgQvOqQC , KzVBAAAAcAAJ
472 667 Kräuterbuch 1790
473 667–668 Chymischer Psalter 1791 htdkAAAAcAAJ
474 668–669 Über die Franzosen 1793
Anm. 669 Europäischer Staats-Wahrsager 1794 OtxLAAAAcAAJ
475 669 Neues Journal zur Litteratur und Kunstgeschichte 1799 -jxlaSCaU3cC , dDIoAAAAYAAJ , iEdMAAAAcAAJ , 8T2HpmqWMf4C
476 669 Des Paracelsus Spinosiors Absolutes Ey 1803 tkRMAAAAcAAJ 7-s9AAAAcAAJ
477 670 Honig Aloe und Niesewurz 1806 Z5k6AAAAcAAJ
478 670 [Wetzel, F.G.]: Magischer Spiegel 1806 JkkAAAAAcAAJ
479 670 Honig Aloe und Niesewurz 1813
480 670–671 Auszug und gründlicher Bericht 1814
481 671 Auszug und gründlicher Bericht 1814
482 671 Den berömde doctor Philippi Theophrasti Paracelsi i Salzburg spådom 1814
483 671 Schmidt: Beiträge zur Geschichte der romantischen Poesie 1818 v6tfAAAAcAAJ , TsBLAAAAcAAJ , yL1RAAAAcAAJ , mJdJAAAAIAAJ
484 672 Blätter für höhere Wahrheit 1820 kuUTAAAAYAAJ , mn5RaG03CkUC
485 672 Ondina 1836 IT1KAAAAcAAJ
486 672–673 Lindner: Theophrastus Paracelsus 1845 qERMAAAAcAAJ , sMcAAAAAcAAJ
487 673 Der feldkomne Hexenmester og taskenspiller 1853
488 674 Der enthüllte Zaubergarten 1854
489 674 Die Charlatanerie und ihre Parteigänger 1858
490 674 Die Charlatanerie und ihre Parteigänger 1859
491 674 Die Charlatanerie und ihre Parteigänger 1860
492 674–675 Zeitschrift für wissenschaftliche Therapie 1864/1871
493 675–676 Magikon wunderbare Prophezeiungen 1869
494 676 Paracelse, Voyage à Sirius 1869
495 677 Der feldkomne Hexenmester 1869
496 678 Der feldkomne Hexenmester 1878
497 679 Közegészségügyi törvényünk a gyakorlatban 1887
498 676 Schubert/Sudhoff: Paracelsus-Forschungen, 2. Heft 1889
499 677 Cinq traités d'alchimie 1890
500 677 Schweizerische Wochenschrift für Pharamcie 1891
501 677–678 A golden and blessed casket of nature's marvels 1893
502 680 Große Wundarznei o.J. [1563?]
503 681 Libri quinque de vita longa o.J. [1566?] FQo8AAAAcAAJ pAk8AAAAcAAJ , qOZhuJgec74C , 0WVWAAAAcAAJ , 2_xmAAAAcAAJ
504 683–684 Prognosticatio ad Ferdinandum o.J. [1560/80] vSaHRnPAYsEC
505 684 A hundred and fourteen experiments o.J. [1583/84?]
506 685
507 685
508 686 Alchymia vera o.J. RN5LAAAAcAAJ HIcK2SAHBZsC
509 687
510 687
511 688
512 689 Prognosticatie [1794?] zDGD_4pP5ssC
513 690
514 690
515 690
516 691
Prophezeiungen 1848 sYNlAAAAcAAJ , 4ItkAAAAcAAJ
517 691 Himmelstrank 1850 OAk9AAAAcAAJ
518 691
520 / 232a Parac.–Hss. 802 Traité des venims 1593
524 / 501a Parac.–Hss. 806–808 The Hermetic and Alchemical Writings 1 1894 _Q0MAAAAIAAJ
525 / 501b Parac.–Hss. 808–809 The Hermetic and Alchemical Writings 2 1894