Revision history of "The Oporinus Letter, ed. Gervasius Marstaller (1571)"

From Theatrum Paracelsicum

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:38, 2 September 2022JP talk contribs 6,235 bytes +22
  • curprev 21:10, 29 August 2022JP talk contribs 6,213 bytes +6,213 Created page with "Gervasius Marstaller, ''Oratio de Theophrasti Paracelso ejusque Medicina'', 1571 Erlangen, University Library, Ms. 991 Edited by Julian Paulus [f. 12r] Vt autem hoc ipsum & quidquid praeterea de hoc nostro dicendum [f. 12v] fuerit clarius intelligatis & facilius credatis, recitabo hîc de hoc homine verba clarissimorum Doctissimorumque & Optimorum Virorum, quorum nomina saltem nota sunt ple...que uestium{?}, & qui partim hominem hunc uiderunt, partim audiuerunt, & ut..."