Bibliographia Paracelsica/BP255

From Theatrum Paracelsicum

BP255.jpg

BP255
Paracelsus: Sechster Theil Der Bücher vnd Schrifften. Frankfurt am Main: Johann Wechel (Erben), 1603.
Sudhoff, Bibliographia Paracelsica, 438-440, n° 255 (Google Books). — VD17 12:165788B. — USTC: 2013627. —
.
Main Language: German. —
Digital copies (Google Books)
Google Books (BChAAAAAcAAJ)
Google Books (WaBmAAAAcAAJ)